ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 2. 2019

Žádost o poskytnutí informace, jakého data revize a jakého přesného znění byl souhrn údajů o přípravku Medrol 32 MG v období od 13. 4. 2016 do 15. 3. 2017.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 2. 2019

Žádost o poskytnutí informace, zda vyzval Ústav výrobce výrobku XX ke zjednání nápravy dle paragrafu 39 zákona o zdravotnických prostředcích v rámci trhu ČR a EU a ke kterému datu tak učinil.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 2. 2019

Žádost o poskytnutí informace  týkající se  počtu žádostí o notifikaci zdravotnických prostředků.  

 

Informace SÚKL ze dne 1.3.2019

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA , 100MCG/ML INF CNC SOL 25X2ML se závadou v jakosti.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.3.2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.3.2019

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období  08/2018 - 01/2019).  

 

FI březen 2019

Farmakoterapeutické informace 3/2019  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku rosuvastatin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku rosuvastatin v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 28. - 30. ledna 2019.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku kyselinu acetylsalicylovou

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku kyselinu acetylsalicylovou v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 10. - 12. prosince 2018.  

 

Zápis ze schůzky se zástupci ČAFF ze dne 20. 8. 2018

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF ze dne 20. 8. 2018.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Iclusig - aktualizace ze dne 27.2.2019

SÚKL obdržel hlášení o případu padělání balení léčivých přípravků Iclusig, 15mg tbl. flm. 60 a Iclusig, 45mg tbl. flm. 30  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 2. 2019

Žádost o poskytnutí informace  týkající se přeřazení doplňků stravy mezi léčivé přípravky.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 2. 2019

Žádost o poskytnutí informace  o výši platů za rok 2018 u osob na pozici ředitel, ředitel sekce dozoru a ředitel sekce registrací.  

 

UST-36 verze 6

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informace  o dodávkách potravin pro zvláštní lékařské účely za 4Q 2018.