ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 9. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod spisovou značkou sukls64863/2016.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 11. 2018

Žádost o poskytnutí licence k pěstování konopí pro léčebné použití v rámci zakázky VZSAKL02/2017 a informace o použitých registrovaných odrůdách v rámci této zakázky.  

 

Připomenutí používání formátu eCTD pro národní žádosti

SÚKL připomíná držitelům rozhodnutí o registraci povinnost používat formát eCTD od 1. 1. 2019 pro národní žádosti.    

 

V nové verzi eReceptu jsme zohlednili připomínky zdravotníků

Pharmaprofit_1.PNG PHARMA Profit č. 25, 11-12/2018 | Na pozici ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv nastoupila Mgr. Irena Storová, MHA, a to v roce, kdy tento ústav slaví sté výročí svého založení. Při rozhovoru s ní jsme si povídali nejen o stále diskutovaném systému elektronické preskripce, ale také o dalších prioritách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.   

 

Etické komise pro multicentrická klinická hodnocení

V souladu s § 54 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se žádosti o stanoviska v případě multicentrických klinických hodnocení předkládají etickým komisím pro multicentrická hodnocení.  

 

FI prosinec 2018

Farmakoterapeutické informace 12/2018  

 

Informační dopis - Fiasp / Tresiba

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností Novo Nordisk a Evropskou lékovou agenturou, by vás rád informoval o následujícím.  

 

Seznam IPLP k 1.12.2018

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o stahování přípravku IBALGIN JUNIOR č. š. 8K0151 od pacientů

Věnujte pozornost informaci Státního ústavu pro kontrolu léčiv o stahování přípravku IBALGIN JUNIOR šarže č. 8K0151 od pacientů z důvodu podezření na závadu v jakosti.   

 

Vypuštěné lékopisné texty

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.11.2018 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ibalgin Junior 40mg/ml por. sus. 1x100ml až z úrovně pacientů.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.12.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.12.2018

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období  05/2018 - 10/2018).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.11.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Almiral gel, 10 mg/g gel 250 g až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.11.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Uro-Vaxom, 6mg cps. dur. 30 a Uro-Vaxom, 6mg cps. dur. 90 až z úrovně zdravotnických zařízení.