ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 11. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se látky glukonát vápenáty.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 11. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se látky glukonát vápenáty.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 11. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku META<>CRILL.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 11. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se bezpečnosti vakcín proti onemocnění covid-19.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 10. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkajíc se kontroly šarží u vakcín proti onemocnění covid-19  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 10. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se ochrany oznamovatelů.  

 

LEK-5 verze 12

 

LEK-16 verze 6

Zásady zásilkového výdeje léčivých přípravků v lékárnách  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.12.2023

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Imunor, 10mg por. lyo. 4 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.12.2023 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Desloratadin Mylan, 5mg tbl.flm. 30, až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat.  

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 1. 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Věstník 12/2023

Věstník SÚKL 12/2023 zveřejněn 21. 12. 2023  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.12.2023

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje uvedených šarží léčivého přípravku Cinacalcet Heaton, 30mg tbl.flm. 28.