ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Rok 2023

 

Rok 2024

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 12. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se povinnosti subjektů zacházejících se zdravotnickými prostředky zachovat teplotní podmínky úschovy uvedené výrobcem.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 12. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se kontroly konkrétního výrobce zdravotnického prostředku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 12. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se používání neregistrovaných léčivých přípravků moderní terapie.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 11. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls158492/2023.  

 

Aktualizace webových formulářů pro podání žádosti o stanovení nebo změnu maximální ceny a výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ v souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o aktualizaci webových formulářů pro podání žádosti o stanovení nebo změnu maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku k datu 2. 1. 2024.   

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku montelukast

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku montelukast v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 7.–8. listopadu 2023.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.1.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 12. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls157704/2022, sp.zn. sukls313911/2020, sp.zn. sukls29602/2021, sp.zn. sukls241466/2021 a sp. zn. sukls72467/2021.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 12. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se očkovacích látek a podmínek pro jejich výdej v lékárnách.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 11. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se léčivého přípravku Ivermectin.