ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.7.2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Ohlášení úhrad ZP

 

Informační dopis - RoActemra

Státní ústav pro kontrolu léčiv se polečností F.Hoffmann-La Roche Ltd. a po dohodě s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky si Vás dovoluje informaovat o násludujícím.  

 

Aktualizace plánu řízení rizik u přípravků obsahujících léčivou látku levonorgestrel

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace plánu řízení rizik (RMP) u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku levonorgestrel (v lékové formě intrauterinní inzert) v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 26. - 28. března 2019.  

 

Změna registrace léčivého přípravku Smecta

SÚKL informuje o omezení indikací, souvisejících úpravách dávkování, zvláštních upozornění a použití při těhotenství a kojení u léčivého přípravku Smecta, 3 g, por.plv.sus.  

 

Informační dopis - Adenuric

Státní ústav pro kontrolu léčiv se společností Menarini International Operations Luxembourg S.A. by Vás chtěl po dohodě s Evropskou lékovou agenturou informovat o těchto skutečnostech.  

 

Stahování routerů z lékáren

Informace o stahování routerů z lékáren  

 

VYR-43

 

VYR-32 doplněk 2 verze 2

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících fluorpyrimidiny

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících fluorpyrimidiny (fluoruracil, tegafur) v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 28. - 30. ledna 2019.  

 

Věstník SÚKL 6/2019

Věstník SÚKL 6/2019 zveřejněn 24. 6. 2019  

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 7. 2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Doplňující informace ke zkrácené revizi referenční skupiny č. 70/2

Podstata zkrácené revize úhrad (zahájené podle ustanovení § 39p odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění) spočívá v generování úspor prostředků veřejného zdravotního pojištění díky snížení úhrady celé posuzované skupiny léčivých přípravků. Tím tak dochází k úsporám prostředků veřejného zdravotního pojištění a uvolnění těchto financí na léčbu více pacientů nebo jiných, nově příchozích léků.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.6.2019

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.6.2019. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   

 

Výroční zpráva SÚKL - 2018

Výroční zpráva Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2018.