ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Kontrola lékáren s odbornými pracovišti v roce 2019

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontrola lékáren s odbornými pracovišti.  

 

Kontrola lékáren v roce 2019

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontrola lékáren.  

 

Únor 2020

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Kontrola zacházení s návykovými látkami v lékárnách v roce 2019

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren.  

 

Sankce - rok 2020

 

Kontrola distribuce v roce 2019

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly distribuce.  

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku Cyteal kožní tekutina

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje zdravotnické pracovníky o změně způsobu výdeje léčivého přípravku Cyteal, drm.liq., SÚKL kódy 98190, 98191, 98192.  

 

Kontroly zacházení s léčivými přípravky v zařízeních poskytujících zdravotní péči v roce 2019

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce – kontroly poskytovatelů zdravotních služeb.  

 

Kontrola pracovišť připravujících radiofarmaka v roce 2019

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly pracovišť připravujících radiofarmaka.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku valaciklovir

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku valaciklovir v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 28. - 30. ledna 2020.  

 

Změna složení léčivého přípravku IBALGIN 200 mg a IBALGIN 400 mg potahované tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně složení pomocných látek léčivých přípravků IBALGIN, 200 mg, tbl.flm. a IBALGIN, 400 mg, tbl.flm., které nově nebudou obsahovat laktózu.  

 

Změna registrace léčivého přípravku SOLU-MEDROL 40 mg/ml prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně ve složení pomocných látek (nahrazení laktózy sacharózou), změně barvy uzávěru (aktivátoru) a změně podmínek uchovávání přípravku léčivého přípravku SOLU-MEDROL, 40 mg/ml, inj.pso.lqf.   

 

Technická aktualizace opravné verze Seznamu cen a úhrad ZP k 1. 3. 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.