ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Květen 2019

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informace, kdy lék  THIOGAMMA 600 ORAL bude s nějakým doplatkem a dále kdy Ústav provede přehodnocení ceny tak, aby tento lék byl k dispozici i pro občany, kteří nemají tolik volných finančních prostředků.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informace o cenách léčivých přípravků uvedených v databázi EURIPID.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se náhrad škod.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - Palladone-SR

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Informace SÚKL ze dne 4.6.2019

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku SOLEDUM 200 MG ENTEROSOLVENTNÍ MĚKKÉ TOBOLKY, 200MG CPS ETM 20 se závadou v jakosti.  

 

Změna registrace léčivého přípravku FERRO-FOLGAMMA

SÚKL informuje o změně uchovávání léčivého přípravku FERRO-FOLGAMMA, cps.mol.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.6.2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.6.2019

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období  11/2018 - 04/2019).  

 

UST-34 verze 2

 

LEK-9 verze 3

 

Seznam IPLP k 1.6.2019

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Věstník SÚKL 5/2019

Věstník SÚKL 5/2019 zveřejněn 30. 5. 2019  

 

FI červen 2019

Farmakoterapeutické informace 6/2019  

 

Dostupnější léčba díky reviznímu řízení, které uspoří až miliardu korun

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal rozhodnutí ve zkrácené revizi týkající se léčivých přípravků na boj proti některým autoimunitním chorobám. Od 1. července se tak změní úhrady některých léků v této terapeutické skupině. Systém veřejného zdravotního pojištění by mohl ročně ušetřit až 1,4 miliardy korun. Uspořené finance mohou být využity na nákup jiných léčivých přípravků. Odhadovaná úspora je jednou z největších v historii.