ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seminář 2 - Sekce dozoru (Oddělení správné distribuční praxe)

Téma:  Správná distribuční praxe  

 

Rok 2020

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

FI leden 2020

Farmakoterapeutické informace 1/2020  

 

2020

Zde naleznete plné verze Farmakoterapeutických informací vydaných v roce 2020  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.1.2020

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků  Globulus cum natrio tetraborico 0,6 csc. a Mukoseptonex, 0,55 mg/ml nas. gtt. sol. 10 ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Keytruda 100 mg - aktualizace 8.1.2020

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Keytruda 100 mg.  

 

Seminář 1 - Sekce dozoru (Oddělení biologických metod)

Téma: Mikrobiologické metody zkoušení s důrazem na moderní rychlé metody a zkoušení buněčných přípravků, pyrogeny  

 

Sankce - rok 2020

 

Důležité upozornění pro tkáňová zařízení – centra asistované reprodukce

SÚKL upozorňuje na informace získané prostřednictvím evropského systému Rapid Alert týkající se dárce spermií pro nepartnerské darování Donor 5447 z Cryos International – Denmark ApS.  

 

Informace ke stanovení úhrady topickým oftalmologickým přípravkům k dlouhodobé terapii

SÚKL informuje o postupu při určení velikosti balení topických oftalmologických přípravků k dlouhodobé terapii pro účely stanovení úhrady.  

 

Prosinec 2019

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 6.1.2020

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  Globulus cum natrio tetraborico 0,6 csc.  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3-4/2019

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv  

 

SLP-6 verze 5