ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Ostatní výzvy

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Cefixime 400mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Cefixime 400mg.   

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – PEGASYS

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 17. 1. 2024

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje uvedené šarže léčivého přípravku Zeposia, 0,23mg+0,46mg cps.dur. 4X0,23mg+3X0,46mg.  

 

Hlášení skladových zásob

 

Sankce - rok 2024

 

Sankce - rok 2024

 

Valproát - potenciální riziko neurovývojových poruch u dětí narozených léčeným mužům

Státní ústav pro kontrolu léčiv si Vás dovoluje informovat o doporučením EMA pro o omezení potenciálního rizika.  

 

Obsah Českého lékopisu 2023 a jeho doplňků

Obsahuje články z 11. vydání Evropského lékopisu a národní specifika.    

 

Úprava vyjádření síly u léčivého přípravku ZINNAT 125 mg granule pro perorální suspenzi

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě vyjádření síly u léčivého přípravku Zinnat, 125 mg, por.gra.sus.  

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Tykerb, Alistint, Lakesia, Forxiga, Dapoza a Prolia - aktualizace ze dne 15. 1. 2024

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Tykerb, Alistint, Lakesia, Forxiga, Dapoza a Prolia.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.2.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "návrh ZPSCAU").   

 

Český SÚKL a jeho silná pozice v oblasti registrací a bezpečnosti léčiv

Pátý cyklus vzájemného srovnávání lékových agentur EU „Benchmarking of European Medicines Agencies“ – BEMA V se opět zaměřil na procesy lékových agentur v oblastech managementu, posuzování žádostí o registrace léčivých přípravků, farmakovigilančí činnosti, bezpečnosti léčiv a inspekcí. Vzájemné srovnání evropských lékových agentur ukázalo na silné stránky českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv v oblasti klinických hodnocení a bezpečnosti léčiv.