ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

OOP 04-20 Stanovení výše a podmínky úhrady léčivého přípravku pro moderní terapii (HOLOCLAR)

Opatření obecné povahy 04-20 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku pro moderní terapii HOLOCLAR.  

 

Informace o výskytu padělku léčivých přípravků Sprycel 50mg, Atripla (Efavirenz / Tenofovir / Emtricitabina) a Prednefrin SF (Prednisolona)

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivých přípravků Sprycel 50mg, Atripla (Efavirenz / Tenofovir / Emtricitabine) a Prednefrin SF (Prednisolona)  

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky doporučila rozšířit použití remdesiviru

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil rozšířit použití experimentálního léčivého přípravku remdesivir tak, aby bylo možné léčit více pacientů s těžkým onemocněním COVID-19.  

 

HOME CARE

Za jakých podmínek a kdy bude možné zapojení „ Home care “ do provádění klinického hodnocení i mimo období COVID-19 pandemie.   

 

Informační dopis - léčivé přípravky obsahující 5-fluorouracil (i.v.), kapecitabin a tegafur

Držitelé rozhodnutí o registraci léčiv obsahujících 5-fluorouracil i.v. (5-FU), kapecitabin nebo tegafur ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Evropskou lékovou agenturou by vás rádi informovali o následujících skutečnostech.  

 

DECAPEPTYL DEPOT 3,75 mg/ml prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým uvolňováním

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně konektoru pro rekonstituci léčivého přípravku DECAPEPTYL DEPOT, 3,75MG/ML, inj.plq.sus.pro., umožňující nově podání také 1/2 nebo 2/3 dávky, a s ní související změně návodu k použití.   

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku pseudoefedrin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku pseudoefedrin v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 25. - 27. února 2020.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 6. 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP").   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací týkajících se ceny za balení bez obchodní přirážky a DPH a objem plateb celkem pro jednotlivé typy odběratelů  za všechna balení bez obchodní přirážky a DPH pro léky registrované u SÚKLu dle DIS 13, a to za období 01/2020 - 03/2020.  

 

Výzva k hlášení nežádoucích účinků při léčbě COVID-19

Vzhledem k aktuální situaci s pandemií infekce COVID-19 Státní ústav pro kontrolu léčiv připomíná důležitost hlásit podezření na nežádoucí účinky po podání léčivých přípravků. Upozorňujeme, že v současné době neexistuje žádná dostatečně ověřená léčba infekce COVID-19 a kompletní průběh infekce není stále plně znám.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 3. 2020

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí SÚKL vydaných pod sp. zn.: sukls194742/2014, sukls100258/2015, sukls24202/2015, sukls95910/2019, sukls361584/2018, sukls38148/2016, sukls19692/2015, sukls208930/2016, sukls208864/2016, sukls23678/2016, sukls404097/2018, sukls304600/2018, sukls63383/2018, sukls233874/2018.  

 

Duben 2020

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - ROACTEMRA, COMBAIR, TRIMBOW

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci LEK-BIOR, s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti LEK-BIOR, s.r.o., IČ 260 09 757.