ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 7. 2019

Žádost o poskytnutí p řípisu SÚKL ze dne 8. 11. 2017, sp. zn. sukls2704385/2017 a r ozhodnutí SÚKL ze dne 14. 12. 2017,  č.j. sukl381600/2017.  

 

Informační dopis - Gilenya

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve spolupráci se společností Novartis., v souladu s požadavky ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), by Vás rád informoval o nové kontraindikaci a bezpečnosti používání přípravku Gilenya u žen ve fertilním věku.  

 

Informační dopis - Přípravky parenterální výživy

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve spolupráci s držiteli rozhodnutí o registraci, v souladu s požadavky ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), by Vás rád informoval o nutnosti ochrany přípravků parenterální výživy před světlem za účelem snížení rizika závažných nežádoucích účinků u předčasně narozených novorozenců.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.9.2019

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období  02/2019  - 07/2019).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.9.2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Informace SÚKL ze dne 30.8.2019 (2)

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb níže uvedených léčivých přípravků se závadou v jakosti.  

 

Informace SÚKL ze dne 30.8.2019

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku FORTECORTIN 4, 4MG TBL NOB 30 se závadou v jakosti.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.8.2019

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Almiral gel, 10 mg/g gel 250 g až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

FI září 2019

Farmakoterapeutické informace 9/2019  

 

Protikorupční strategie

 

Věstník SÚKL 8/2019

Věstník SÚKL 8/2019 zveřejněn 29. 8. 2019  

 

Seminář 15 - Sekce registrací (OKH ve spolupráci s PFBKH a SDOZ)

Téma: Léčivé přípravky pro moderní terapii - od výzkumu k prvnímu podání člověku                                         Užitečné rady před prvním podáním léčivého přípravku pro moderní terapii člověku - jak efektivně postupovat ve vývoji léčivého přípravku a přitom se vyhnout zbytečným nákladů a ztrátě času. Co jsou léčivé přípravky pro moderní terapie, požadavky na vstupní materiál, jak připravit dokumentaci předkládanou s žádostí o klinické hodnocení, požadavky na farmaceutickou dokumentaci, správnou výrobní praxi, preklinická data, požadavky na studie s prvním podáním člověku („First in Human“, FIH) aj.  

 

Seminář 14 - Sekce registrací (OKH ve spolupráci s dalšími útvary SÚKL)

Téma: Od molekuly ke klinickému hodnocení léčiv                                                                                 Užitečné rady před prvním podáním léčivého přípravku člověku - jak efektivně postupovat ve vývoji léčivého přípravku a přitom se vyhnout zbytečným nákladů a ztrátě času. Požadavky na studie s prvním podáním člověku (First-in-Human, FIH) aj.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 27. 8. 2019

SÚKL informuje o stažení uvedených tlakových lahví léčivého přípravku Conoxia 100% medicinální plyn, stlačený, gas. crs. 2l/400l až z úrovně zdravotnických zařízení.