ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

1. čtvrtletí 2019

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  

 

Rok 2019

 

Rok 2019

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.1.2020

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období  06/2019  - 11/2019).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.1.2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam IPLP k 1.1.2020

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 12. 2019

Žádost o poskytnutí informace, zdali byla společnostem PHARMOS, a.s. a Perfect Distribution a.s. kdy udělena pokuta ve smyslu § 33 odst. 3 písm. g) bod 4b zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, v platném znění za dodání hrazeného léčivého přípravku do jiného členského státu nebo třetí země v rozporu s § 77 odst. 1 písm. h) zákona o léčivech, která již nabyla právní moci.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 11. 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se návrhů systemizace.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 11. 2019

Žádost o poskytnutí dokumentů z provedeného hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení ZMR23/2019 - „Sociologický průzkum: Reálné využití léčiv a jeho dopad na zdravotní systém v ČR“.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 11. 2019

Žádost o poskytnutí Závěrečného komentáře zmíněného v dokumentu s č. j. sukl339082/2018.  

 

Rok 2020

 

Rok 2020

 

Informace SÚKL ze dne 21.12.2019

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivých přípravků DORMICUM, 5MG/ML INJ SOL 5X10ML a DORMICUM, 5MG/ML INJ SOL 10X1ML se závadou v jakosti.  

 

Opravná verze Seznamu ZP k Seznamu ZP vydanému k 1. 1. 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.12.2019

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.12.2019. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.