ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.11.2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.11.2020

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 04/2020  - 09/2020).  

 

Informační dopis - PROTAMIN ME 1000 I.U./ml

Společnost Legacy Pharmaceuticals GmbH Švýcarsko (Legacy), výrobce přípravku PROTAMIN ME 1000 I.U./ml, obdržel oznámení švýcarského orgánu dozoru (Swissmedic) o nedodržení pravidel správné výrobní praxe (GMP) dne 30. září 2020. Pochybení se týkalo oblasti výroby sterilních produktů.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 10. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se sankce za nedodání konopí pro léčebné použití dle podmínek smlouvy.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 10. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se sankce za nedodání konopí pro léčebné použití dle podmínek smlouvy.  

 

Seminář 15 – Sekce cenové a úhradové regulace – WEBINÁŘ - ODLOŽENO

Téma: Aktuální témata k cenám a úhradám LP/PZLÚ  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.10.2020

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  Eligard,  7,5mg inj. pso. lqf. 1+1 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Esbriet

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská léková agentura ve spolupráci s držitelem rozhodnutí o registraci společností Roche by Vás rádi informovali o následujícím: nová doporučení k prevenci polékového poškození jater při léčbě přípravkem Esbriet (pirfenidon). Před zahájením a během léčby je nutno vyplnit kontrolní seznam, který je přílohou informačního dopisu.  

 

Informační dopis - Systémové a inhalační fluorochinolony: riziko regurgitací na srdečních chlopních/nedomykavosti srdečních chlopní

Držitelé rozhodnutí o registraci fluorochinolonových antibiotik po dohodě s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) si Vás dovolují informovat o riziku regurgitace/nedomykavosti srdečních chlopní spojeném s fluorochinolonovými antibiotiky pro systémové a inhalační podání.  

 

Věstník SÚKL 10/2020

Věstník SÚKL 10/2020 zveřejněn 29. 10. 2020  

 

Sama doma: Jak se nakládá s nevyužitými léky

__t.jpg Jak nakládat s léky, které už nepotřebujete? Jak se nevyužitá léčiva likvidují? A kolikrát ročně je dobré kontrolovat domácí lékárničku? Hostem pořadu ČT Sama doma byla Irena Storová.   

 

Opravná verze Seznamu ZP vydanému k 1. 11. 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 10. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se onemocnění Covid-19.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 9. 2020

Žádost o poskytnutí dokumentace ke všem testům na přítomnost SARS-CoV-2, které mohou na území ČR potvrzovat diagnózu COVID-19:  1) příbalové letáky k jednotlivým testovacím sadám;  2) dokumentaci, na základě které jim bylo vydáno povolení k užívání v ČR, především jde o protokol o validaci těchto testovacích sad.