ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Prezentace k semináři 2 - Sekce dozoru (Oddělení správné distribuční praxe)

Téma: Správná distribuční praxe  

 

Prezentace k semináři 3 - Sekce dozoru (Oddělení správné distribuční praxe)

Téma: Správná distribuční praxe  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 3. 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP").   

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - Tamiflu, Kaletra, Norvir

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Informace SÚKL ze dne 10.2.2020

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku PEMETREXED ACCORD, 500MG INF PLV CSL 1 se závadou v jakosti.  

 

FI únor 2020

Farmakoterapeutické informace 2/2020  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se  uživatelského rozhraní aplikace eRecept pro pacienty.  

 

Leden 2020

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Zápis z pracovní schůzky se zástupci ČAFF, AIFP a SVOPL ze dne 7. 1. 2020

Pracovní schůzka k problematice nitrosaminových nečistot v léčivých přípravcích.  

 

Zápis z pracovní schůzky se zástupci ČAFF, AIFP, SVOPL a odborných společností ze dne 7. 1. 2020

Pracovní schůzka k problematice distribuce edukačních materiálů.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 6.2.2020

SÚKL informuje o stažení uvedených tlakových lahví léčivého přípravku Conoxia 100% medicinální plyn, stlačený, gas. crs. 2l/400l IV až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku tenofovir-disoproxil

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku tenofovir-disoproxil v kombinacích v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 12. - 14. listopadu 2019.  

 

Informační dopis - Xeljanz

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská léková agentura ve spolupráci s držitelem rozhodnutí o registraci společností Pfizer by Vás rádi informovali o následujícím: XELJANZ (tofacitinib) zvýšené riziko žilní tromboembolie a zvýšené riziko závažných a fatálních infekcí.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 4.2.2020 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  Oxykodon Teva, 20 mg, tbl. pro. 60 II až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 4.2.2020

SÚKL informuje o uvolnění distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku Axetine, 750 mg inj./inf. plv. sol. 10.