ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Oxaliplatin Solution AqVida

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Oxaliplatin Solution AqVida 50 mg - 5 mg/ml a Oxaliplatin Solution AqVida 100 mg - 5 mg/ml.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.3.2021

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 08/2020  - 01/2021).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.3.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 2. 2021

Žádost o poskytnutí seznamu osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků - respirátorů třídy FFP2 (FFP2 popř. N95, KN95 atd.), které splňují podmínky pro prodej v ČR. Tzn. že mají platný certifikát www.vubp.cz a popř. vyjádření www.coi.cz , nebo jiného oprávněného subjektu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 2. 2021

Žádost o poskytnutí informace, kdo (jméno, příjmení, pracovní zařazení) je autorem věty "Ústav ve svém stanovisku uvedl, že situace, kdy objem vialky po doplnění rozpouštědlem je vyšší než součin objemů 5 dávek, je standardním postupem u vícedávkových injekčních přípravků, kdy se vždy musí počítat s tzv. overfill, tedy „nadsazením“ z dokumentu https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Rozhodnuti-c.-j.-MZDR63142-2020-3-OLZP-o-docasnem-povoleni-leciveho-pripravku.pdf a dále jaký význam má slovo SOUČIN v této větě.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 1. 2021

Žádost o poskytnutí rozhodnutí o udělení pokuty ve správním řízení sp. zn. sukls194742/2014, sp. zn. sukls8957/2016, sp. zn. sukls8946/2016, sp. zn. sukls30317/2015 a sp. zn. sukls30279/2015.  

 

Seznam IPLP k 1.3.2021

Seznam individuálně připravovaných LP.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - AQUA PRO INJECTIONE

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Očkování proti COVID-19 a nové varianty SARS-CoV-2: EMA vydala pokyny pro výrobce vakcín

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vydala pokyny, které nastiňují požadavky pro výrobce, kteří plánují upravit své vakcíny COVID-19 za účelem jejich účinnosti i pro nové varianty koronaviru SARS-CoV-2.  

 

Opravná verze Seznamu ZP vydanému k 1. 3. 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Sankce - rok 2021

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - OSPOLOT

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

EMA zahájila průběžné hodnocení další protilátky proti SARS-CoV-2

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil průběžné hodnocení (tzv. rolling-review) údajů k další monoklonální protilátce proti viru SARS-CoV-2 s označením CT-P59 (regdanvimab) společnosti Celltrion.  

 

Sankce - rok 2021

 

Comirnaty: Informace o rozšíření teplotního rozmezí při skladování a přepravě

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila změnu registrace, kterou jsou doplněny údaje o širším teplotním rozmezí pro skladování a přepravu vakcíny proti onemocnění COVID-19 společnosti BioNTech / Pfizer.