ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Botox, 300U

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Botox (toxina botulínica) 300U inj.sol.    

 

Sdělení SÚKL ze dne 15. 2. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Fentanyl-Ratiopharm, 12mcg/h tdr. emp. 5X2,1mg až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Hlavní body zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 22. – 25. ledna 2024

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA na svém zasedání v lednu 2024 doporučil ke schválení tři léky.  

 

LIVER MAX V2.0

 

Rok 2024

SÚKL na základě § 98 odst. 1 a § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o přeřazení výrobků mezi léčivé přípravky.   

 

Sankce - rok 2024

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport 300U.  

 

Rok 2024

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Informační dopis - Pseudoefedrin

Držitelé rozhodnutí o registraci přípravků s obsahem účinné látky pseudoefedrin by Vás ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Státním ústavem pro kontrolu léčiv rádi informovali o rizicích syndromu reverzibilní encefalopatie v zadní cirkulaci (PRES) a syndromu reverzibilní mozkové vazokonstrikce (RCVS) po podání léčivých přípravků obsahujících pseudoefedrin.  

 

Rok 2024

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 1. 2024

Státní ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) obdržel žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), konkrétně tohoto znění, cit: „Dobrý den, mohla bych vás požádat o poskytnutí auditu, který zadala bývalá ředitelka SÚKL Kateřina Podrazilová?“  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 2. 2024

Státní ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) obdržel žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), konkrétně tohoto znění, cit: „1. Žádám o sdělení, na základě jakého zákona může SÚKL prověrku - audit jako celek zveřejnit dle zadání bývalé ředitelky pouze se souhlasem zpracovatele prověrky, který jej odmítl udělit. 2. Na základě kterého paragrafu? Zároveň Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti podle zákona 106/1999 Sb. zveřejnil část, kterou zveřejnit lze, tedy anonymizovaná závěrečná doporučení z prověrky. 3. Žádám o poskytnutí informací prověrky v plném znění.“  

 

Sankce - rok 2024