ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 8. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se registrace a dostupnosti léčiv s obsahem léčivé látky amfetaminsulfát a metamfetamin-hydrochlorid.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 8. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se provedené kontroly v místě výroby konkrétní společnosti.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 8. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí Ústavu a Ministerstva zdravotnictví.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 8. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí Ústavu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 8. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnických prostředků Ellanse a META<>CRILL.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 7. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se složení zdravotnického prostředku META<>CRILL.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - zrušení zákazu vývozu BEMFOLA

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky, kterým se ruší zákaz vývozu léčivého přípravku.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – LP s LL terbinafin

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.  

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 11.1 až 11.4

Informace k obsahu 1. až 4. doplňku Evropského lékopisu 11. vydání, který bude součástí ČL 2023 - Dopl. 2024.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – MERIOFERT, PERGOVERIS

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – BUDENOFALK

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.11.2023

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.11.2023. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.