ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 2. 2021

Žádost o poskytnutí informace o počtu lidí, kteří zemřeli několik dní (třeba 5, 7 nebo 10 podle toho, jak to je evidováno) po očkování proti covid, popř. poskytnutí detailnějších informací o věkové skupině, druhu vakcíny, doby od vakcinace, kraji a datumu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 2. 2021

Žádost o poskytnutí rozhodnutí sp. zn. sukls312613/2020, sp. zn. sukls278746/2020 a sp. zn. sukls21752/2020.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 1. 2021

Žádost o poskytnutí informace z Centrálního uložiště elektronických receptů, kdy a v jakém množství byla z ordinace žadatele předepisována léčiva s účinnou látkou testosteron, anastrozol, klenbuterol, efedrin a somatropin za období 1.1.2018 až do současnosti.  

 

FI červenec, srpen 2018

Farmakoterapeutické informace 7-8/2018  

 

EMA vydala doporučení ohledně použití kombinace protilátek REGN-COV2

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dokončil svůj přezkum ohledně možného použití monoklonálních protilátek kasirivimab a imdevimab (kombinace označovaná jako REGN-CoV-2) k léčbě pacientů s COVID-19, kteří nevyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem a u nichž je vysoké riziko přechodu do závažné formy COVID-19. Tento přezkum byl proveden s cílem poskytnout harmonizované odborné stanovisko na úrovni EU pro podporu případného rozhodování na úrovni jednotlivých členských států o možném použití těchto protilátek ještě před jejich registrací. EMA takové použití podporuje.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Oxaliplatin Solution AqVida

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Oxaliplatin Solution AqVida 50 mg - 5 mg/ml a Oxaliplatin Solution AqVida 100 mg - 5 mg/ml.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.3.2021

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 08/2020  - 01/2021).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.3.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 2. 2021

Žádost o poskytnutí seznamu osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků - respirátorů třídy FFP2 (FFP2 popř. N95, KN95 atd.), které splňují podmínky pro prodej v ČR. Tzn. že mají platný certifikát www.vubp.cz a popř. vyjádření www.coi.cz , nebo jiného oprávněného subjektu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 2. 2021

Žádost o poskytnutí informace, kdo (jméno, příjmení, pracovní zařazení) je autorem věty "Ústav ve svém stanovisku uvedl, že situace, kdy objem vialky po doplnění rozpouštědlem je vyšší než součin objemů 5 dávek, je standardním postupem u vícedávkových injekčních přípravků, kdy se vždy musí počítat s tzv. overfill, tedy „nadsazením“ z dokumentu https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Rozhodnuti-c.-j.-MZDR63142-2020-3-OLZP-o-docasnem-povoleni-leciveho-pripravku.pdf a dále jaký význam má slovo SOUČIN v této větě.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 1. 2021

Žádost o poskytnutí rozhodnutí o udělení pokuty ve správním řízení sp. zn. sukls194742/2014, sp. zn. sukls8957/2016, sp. zn. sukls8946/2016, sp. zn. sukls30317/2015 a sp. zn. sukls30279/2015.  

 

Seznam IPLP k 1.3.2021

Seznam individuálně připravovaných LP.