ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Změna praxe ve správních řízeních postupem podle § 39g odst. 9 zákona o veřejném zdravotním pojištěním (podobné přípravky) - aktualizace schématu k 30.4.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o změně praxe ve správních řízeních postupem podle § 39g odst. 9 zákona o veřejném zdravotním pojištěním (tzv. „podobné přípravky“) v návaznosti na vydaná rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“).   

 

Vitamín D3 + K2

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.04.2021

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Benoxi, 4mg/ml oph.gtt.sol.1x10ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

EMA zahajuje hodnocení baricitinibu pro léčbu nemoci COVID-19

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala vyhodnocovat žádost o změnu registrace baricitinibu tak, aby zahrnovala i indikaci léčby COVID-19 u hospitalizovaných pacientů, kteří vyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 4. 2021

Žádost o poskytnutí  informací týkající se očkovacího schématu vakcíny Comirnaty.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 4. 2021

Žádost o poskytnutí  informací ohledně pravomocně ukončených sankčních řízení (řízení o správním deliktu, přestupková řízení) vedených Ústavem pod sp. zn. sukls19692/2015 a sukls233874/2018.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 3. 2021

Žádost o poskytnutí informace, co je za vlákna u štětičky tyčinek antigenních testů i PCR testů na Covid 19, zda obsahují štětičky testovacích tyčinek rezudia ethylenoxidu a v jakém množství a kdo je držitelem registračního rozhodnutí antigenních a PCR testů na Covid 19.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 3. 2021

Žádost o poskytnutí informace, v jaké maximální četnosti lze testovat lidi s využitím antigenních testů, kde sterilizací "tyčinky" byl prvek: EO https://www.sukl.cz/leciva/vyr-33?fbclid=IwAR1DULcWQMqeWyRfv2Rktj3C4LUxCs7MamYMGEXuUSdZcxOxDz1C5CDwI2w a dále zda jsou nějaké limity doporučené pro děti /starší atd.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 3. 2021

Žádost o poskytnutí  informací týkající se hlášení nežádoucích účinků u vakcín proti onemocnění Covid-19.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - HIZENTRA, HYQVIA, KIOVIG

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Rok 2021

 

Reakce na článek deníku Právo

Státní ústav pro kontrolu léčiv se vyjadřuje k tvrzením deníku Právo, která uvedl v článku „Nečinnost SÚKL stála loni veřejné zdravotní pojištění stovky milionů“. Vzhledem k tomu, že zmíněný článek obsahuje mnohé nepřesnosti, zkreslené a nepravdivé informace, je Ústav nucen reagovat a uvést věci na pravou míru.  

 

Informační dopis - COVID-19 Vaccine Janssen

Státní  ústav pro kontrolu léčiv a  Janssen-Cilag International NV v souladu s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky v Vás chtějí informovat o následujícím.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci S. A. B. Impex, s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti S. A. B. Impex, s.r.o., IČ 645 11 588.  

 

Navýšení výrobních kapacit a dodávek vakcín proti COVID-19 od BioNTech/Pfizer a Moderna

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil změny v registraci, které umožní zvýšit výrobní kapacitu a dodávky vakcín proti COVID-19 v EU.