ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seminář 9 – Sekce cenové a úhradové regulace - Webinář

Téma: Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění týkající se správních řízení vedené sekcí CAU  

 

Informace o zákazu činnosti distributora léčivých přípravků - Krami s.r.o.

SÚKL informuje o zákazu činnosti distributora léčivých přípravků právnické osobě Krami s.r.o.    

 

Nová léková forma vakcíny Comirnaty bez potřeby ředění

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila rozšíření stávající registrace vakcíny Comirnaty 30 mikrogramů/dávku koncentrátu pro injekční disperzi proti onemocnění covid-19 od společnosti BioNTech/Pfizer, kdy je nově k dispozici nová léková forma injekční disperze, síla vakcíny zůstala zachována.   

 

Nová léková forma vakcíny Comirnaty bez potřeby ředění

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila rozšíření stávající registrace vakcíny Comirnaty 30 mikrogramů/dávku koncentrátu pro injekční disperzi proti onemocnění covid-19 od společnosti BioNTech/Pfizer, kdy je nově k dispozici nová léková forma injekční disperze, síla vakcíny zůstala zachována.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Limustin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Limustin, 1.0mg  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - GOPTEN

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.10.2021

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.10.2021. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   

 

Úprava názvu léčivých přípravků Flector EP, Flector EP TISSUGEL a Flector EP RAPID

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě názvu léčivých přípravků Flector EP, 10 mg/g, gel; Flector EP RAPID, 50 mg, por.gra.sol.scc. a Flector EP TISSUGEL, 180 mg, emp.med.    

 

Úprava vyjádření síly léčivých přípravků řady Zenon potahované tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě vyjádření síly u léčivých přípravků Zenon, 10 mg/10 mg, tbl.flm., Zenon, 10 mg/20 mg, tbl.flm. a Zenon, 10 mg/40 mg, tbl.flm.  

 

EMA začala s hodnocením použití vakcíny Comirnaty u dětí ve věku od 5 do 11 let

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala s hodnocením žádosti o změnu registrace - rozšíření používání vakcíny proti covid-19 společnosti BioNTech/Pfizer pro děti ve věku od 5 do 11 let.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 7. 2021

Žádost o poskytnutí pravomocných rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv vedených pod sp.zn. sukls44155/2019, sukls59376/2019, sukls59649/2019, sukls116041/2020, sukls283934/2020, sukls345609/2018 a sukls345639/2018.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 9. 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel žádost ve znění, cit.: „Byla v letech 2015 – 2018 přijata nějaká opatření ve vztahu k exportu a reexportu léčiv? Pokud nějaká opatření byla přijata, došlo po jejich přijetí k razantním změnám na trhu s léčivy? Co je to systém DTP? Kdo a kdy DTP systém zavedl, a na základě čeho? Má systém DTP vliv na export a reexport léčiv? Kdo byly největší exportéři léčiv (dle obratu z export léčiv) v roce 2015? Kdo jsou největší exportéři léčiv v současné době (2020 a 2021)?“  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 8. 2021

Žádost týkající se poskytnutí informací o vakcínách proti onemocnění covid-19 a úmrtí spojených s jejich aplikací. Konkrétně se žadatel domáhal informací o počtu úmrtí, u nichž bylo Ústavu hlášeno podezření na spojitost s aplikací vakcíny proti onemocnění covid-19 podle jednotlivých vakcín používaných v České republice.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Venvanse - aktualizace ze dne 16.10.2021

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Venvanse, cps. 28 x 70 mg.