ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - Envarsus

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Plné moci pro klinické hodnocení léčiv

Vzory a postupy týkající se plných mocí pouze pro klinické hodnocení léčiv . Plné moci předkládané SÚKL se řídí výlučně českým právním řádem a vykládají se dle českého práva.  

 

Plné moci pro oblast registrací a sekci cen a úhrad

Vzory a postupy týkající se plných mocí pro registrační činnosti, ceny a úhrady, farmakovigilanci, závady v jakosti, správnou výrobní a distribuční praxi. Plné moci předkládané SÚKL se řídí výlučně českým právním řádem a vykládají se dle českého práva.  

 

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2020

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2020  

 

Povolené souběžné dovozy

 

Sankce - rok 2020

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.2.2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").