ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Leden 2022

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

2022

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Actemra®

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Actemra®,inf.cnc.sol. 400 mg/20mL.  

 

Souhrny k vytipovaným řízením o stanovení/změně výše a podmínek úhrady

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) zveřejňuje od 1.9. 2020 "Souhrny“ vydané ve vytipovaných správních řízeních o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků - viz odkaz níže. Ústav tyto Souhrny publikuje za účelem snadnějšího přístupu široké veřejnosti k základním údajům o hodnocených léčivých přípravcích v uvedených správních řízeních. Pojmem „vytipovaná“ správní řízení se v tomto kontextu rozumí ta řízení, která by mohla být pro širokou i odbornou veřejnost v praxi důležitá z pohledu řešené odborné otázky (žádost o stanovení úhrady pro novou léčivou látku, žádost o stanovení úhrady pro novou indikaci nebo významné změny podmínek úhrady).  

 

Nejčastější chyby při podávání žádostí o registraci léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje žadatele o registraci, že dokumentace k žádostem o registraci léčivých přípravků by měla obsahovat údaje pouze pro síly a lékové formy léčivých přípravků, které jsou předmětem daných žádostí, a upozorňuje i na další časté validační chyby žadatelů o registraci.  

 

FI únor 2022

Farmakoterapeutické informace 2/2022  

 

Povolené souběžné dovozy