ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - DIFICLIR

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalšho léčivého přípravku na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace, jaké  jsou 3 nejčastější vakcíny proti Covid 19 v ČR a jejich počty naočkovaných lidí, jaká je u těchto naočkovaných lidí hladina protilátek po 3 měsících od první dávky vakcíny a zda probíhají na zjištěné protilátky studie, počty úmrtí spojené s vakcinací u těchto 3 nejčastějších vakcín a zda tito zemřelí prodělali nemoc Covid 19.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace týkající se zaměnitelnosti léčivých přípravků Devenal 500 mg potahované tablety a Detralex 500 mg potahované tablety ve smyslu § 83 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících předpisů.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace týkající se studií léčiv na onemocnění Covid-19.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace, kolik úmrtí Ústav eviduje (tedy byly mu nahlášeny) v souvislosti s očkováním proti koronaviru od zahájení očkování všemi typy vakcín do současné doby a jaké druhy nežádoucích účinků a počet Ústav eviduje v souvislosti s očkováním proti koronaviru od zahájení očkování všemi typy vakcín do současné doby.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace týkající se diagnostického zdravotnického prostředku in vitro SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography), který je určen k samotestovaní dětí v mateřských a základních školách.  

 

EMA zahájila průběžné hodnocení vakcíny proti COVID-19 společnosti Sinovac

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil průběžné hodnocení („rolling-review“) vakcíny proti COVID-19 s názvem Coronavac vyvinuté společností Sinovac Life Sciences Co., Ltd.  

 

EMA zahajuje hodnocení baricitinibu pro léčbu nemoci COVID-19

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala vyhodnocovat žádost o změnu registrace baricitinibu tak, aby zahrnovala i indikaci léčby COVID-19 u hospitalizovaných pacientů, kteří vyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem.  

 

EMA zahájila průběžné hodnocení vakcíny proti COVID-19 společnosti Sinovac

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil průběžné hodnocení („rolling-review“) vakcíny proti COVID-19 s názvem Coronavac vyvinuté společností Sinovac Life Sciences Co., Ltd.  

 

FI květen 2021

Farmakoterapeutické informace 5/2021  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.5.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Změna praxe ve správních řízeních postupem podle § 39g odst. 9 zákona o veřejném zdravotním pojištěním (podobné přípravky) - aktualizace schématu k 30.4.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o změně praxe ve správních řízeních postupem podle § 39g odst. 9 zákona o veřejném zdravotním pojištěním (tzv. „podobné přípravky“) v návaznosti na vydaná rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“).   

 

Vitamín D3 + K2

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.04.2021

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Benoxi, 4mg/ml oph.gtt.sol.1x10ml až z úrovně zdravotnických zařízení.