ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Věstník 1/2022

Věstník SÚKL 1/2022 zveřejněn 1. 2. 2022  

 

Věstník SÚKL 2022

 

UST-43

Požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv k vytváření, obsahu a distribuci dopisu pro zdravotnické pracovníky související s dostupností léčivého přípravku  

 

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2022

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2022  

 

Změna registrace léčivého přípravku Ofost, 5 IU/ml a 10 IU/ml, injekční/infuzní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně podmínek uchovávání léčivého přípravku Ofost, 5 IU/ml a 10 IU/ml, inj./inf.sol.  

 

Opravná verze4 Seznamu ZP vydanému k 1. 1. 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.2.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.1.2022

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Cholagol, por. gtt. sol. 1x10ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Paxlovid: Otázky a odpovědi k léčivému přípravku proti covid-19

(PF-07321332/ritonavir)  

 

Allegra Melatonin 3 mg

 

VYR-44

Pokyny pro správnou výrobní praxi humánních hodnocených léčivých přípravků  

 

SKP-1 verze 2

Vydávání certifikátů správné klinické praxe  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Imunoglobulina G Intravenosa UNC

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Imunoglobulina G Intravenosa UNC 5 g/100 ml.    

 

Aktualizace bezpečnosti vakcín proti covid-19 (leden 2022)

Bezpečnost vakcín registrovaných proti covid-19 je průběžně sledována a veřejnosti jsou pravidelně poskytovány aktualizované informace. V aktualizacích bezpečnosti jsou uvedeny výsledky hodnocení, které provádí zejména Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) na základě všech dostupných údajů. V aktualizaci bezpečnosti jsou uvedeny také informace o hlášených podezřeních na nežádoucí účinky, která jsou součástí hodnocení.