ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Změna registrace léčivého přípravku Plexxo 50 mg tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně podmínek uchovávání léčivého přípravku Plexxo, 50 mg, tbl.nob.  

 

EMA zahájila hodnocení údajů k posilovací dávce vakcíny Comirnaty

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala posuzovat žádost o změnu registrace k podání posilovací („booster“) dávky vakcíny Comirnaty, která by mohla být podána šest měsíců po druhé dávce osobám ve věku 16 let a starším.  

 

EMA zahájila hodnocení údajů k posilovací dávce vakcíny Comirnaty

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala posuzovat žádost o změnu registrace k podání posilovací („booster“) dávky vakcíny Comirnaty, která by mohla být podána šest měsíců po druhé dávce osobám ve věku 16 let a starším.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 1.9.2021

SÚKL informuje o uvolnění distribuce a výdeje uvedené šarže hromadně připravovaného  léčivého přípravku Acidi borici aqua ophthalmica cT 50g.  

 

FI září 2021

Farmakoterapeutické informace 9/2021  

 

Postoj ECDC a EMA k posilovacím a případným dalším dávkám vakcín proti covid-19

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) dnes vydalo technickou zprávu, dle které není na základě současných důkazů naléhavá potřeba podání dalších či posilovacích dávek vakcín proti covid-19 plně očkovaným osobám v běžné populaci. V rámci očkování však mohou být zváženy dodatečné dávky pro osoby se silně omezeným imunitním systémem.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.9.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Změna registrace léčivého přípravku Vitamin A Slovakofarma 30 000 IU měkké tobolky

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně složení pomocných látek léčivého přípravku VITAMIN A SLOVAKOFARMA, 30 000 IU, cps.mol.    

 

Sdělení SÚKL ze dne 27.8.2021

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Mitomycin Medac, 1 mg/ml inj./inf./ivs. plv. sol. 1 x 20 mg až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

D-MAX 4000 IU

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 7. 2021

Žádost týkající se poskytnutí informací o obsahu a složení vakcín proti onemocnění covid-19 od všech jejich dodavatelů (používaných v ČR).    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 7. 2021

Žádost o poskytnutí kopií všech rozhodnutí, které vydal Ústav ve správních řízeních o správním deliktu dle ustanovení § 39q odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tedy ohledně porušení závazku předloženého podle § 15 odst. 6 písm. e) téhož zákona, včetně navazujících rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o odvolání či odporu proti takovým rozhodnutím či příkazům, a poskytnutí pravomocných rozhodnutí sp. zn. sukls38586/2017 a pravomocných příkazů sp. zn. sukls203476/2019 a sp. zn. sukls 21752/2020 a dále rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 42212/2017-3/FAR, případně poskytnutí dalších rozhodnutí a příkazů Ústavu či Ministerstva zdravotnictví vydaných až do dne podání této žádosti, pokud jimi Ústav disponuje.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 8. 2021

Žádost o poskytnutí informací týkajících se vakcín proti onemocnění covid-19. Žádost konkrétně obsahovala tyto dílčí dotazy, cit.: