ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis Havrix Junior monodose, 720EU inj. sus. 1x0,5ml + sj

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se harmonizace typu injekčních stříkaček léčivého přípravku Havrix Junior monodose, 720EU inj. sus. 1x0,5ml + sj.   

 

Změna registrace léčivého přípravku CYCLO 3 FORT 150 mg/150 mg/100 mg tvrdé tobolky

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně indikace a dávkování u léčivého přípravku Cyclo 3 Fort, 150 mg/150 mg/100 mg, cps.dur.  

 

Změna názvu a další terapeutická indikace pro 20valentní pneumokokovou konjugovanou vakcínu Apexxnar

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně názvu léčivého přípravku Apexxnar na nový název Prevenar 20 a změnu indikace tak, že zahrnuje použití u jedinců ve věku od 6 týdnů. Evropská komise tuto změnu schválila dne 11. 3. 2024.  

 

Změna způsobu výdeje – zařazení mezi vyhrazené léčivé přípravky

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje u přípravků vydávaných bez lékařského předpisu, které byly nově zařazeny do kategorie vyhrazených léčivých přípravků.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.4.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "návrh ZPSCAU").   

 

Aflibercept pro intravitreální podání – varování před nesprávným použitím

SÚKL byl upozorněn na několik případů závažného poškození oka po podání nitrooční injekce afliberceptu.  

 

LEK-18 verze 1

Žádost o vydání závazného stanoviska k technickému a věcnému vybavení zdravotnického zařízení, v němž bude poskytována lékárenská péče  

 

Seznam referenčních zdrojů SÚKL

Seznam veřejně dostupných referenčních zdrojů cen léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely používaných SÚKL pro účely cenové a úhradové regulace.  

 

SP-CAU-010

 

Seminář č. 15 – Sekce registrací/odbor klinického hodnocení léčivých přípravků

TÉMA: TTR (Transitional trials) a CTIS  

 

sukls49407/2024

 

Seminář č. 14 – Oddělení kontroly zdravotnických prostředků

TÉMA: Povinnosti distributorů a dovozců zdravotnických prostředků – opakování semináře z 11.04.2024  

 

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti W-Pharm Lekarna Praha 5 s.r.o.

SÚKL informuje o zrušení povolení k distribuci společnosti W-Pharm Lekarna Praha 5 s.r.o., IČ 065 84 225, která měla pozastavenou distribuční činnost.  

 

Doporučený postup STL pro provádění povinných NAT vyšetření

Na webu Společnosti pro transfuzní lékařství byl zveřejněn dokument „Stanovisko k zavádění HIV/VHB/VHC NAT v zařízeních transfuzní služby“.