ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - Beovu

Státní ústav pro kontrolu léčiv a společnost Novartis by Vás po dohodě s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky chtěly informovat o následujících skutečnostech.  

 

acitretin - pro pacienty

 

Sdělení SÚKL ze dne 4.11.2021 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Diabetan, spc. 1 IV až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 4.11.2021

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ikametin , 50 mg tbl. flm. 30 II až z úrovně zdravotnických zařízení.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 9. 2021

Žádost týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí Ústavu v anonymizované podobě, kterými byla v roce 2019 či 2020 distributorovi léčivých přípravků či výrobci léčivých přípravků uložena sankce za porušení požadavků stanovených zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, příp. jeho prováděcími právními předpisy  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 10. 2021

  Žadatel požadoval informaci, co vše je třeba přiložit k žádosti na Státní ústav pro kontrolu léčiv o přezkoumání a dále o potvrzení nebo vyloučení možného autoimunitního onemocnění s trvalými vážnými následky po povinném očkování dítěte.  

 

Žádost o rolling-review pro bamlanivimab a etesevimab byla stažena

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ukončila rolling-review (průběžné hodnocení)  bamlanivimabu a etesevimabu, dvou protilátek pro léčbu covid-19 vyvinutých společností Eli Lilly Netherlands BV poté, co společnost informovala agenturu EMA, že z procesu odstupuje.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - GOPTEN

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Úprava názvu léčivého přípravku Alvesco Inhaler 160 mikrogramů/dávka roztok k inhalaci v tlakovém obalu

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě názvu léčivého přípravku Alvesco Inhaler, 160 mikrogramů/dávka, inh.sol.pss.  

 

Změna registrace přípravku Mucosolvan 15 mg měkké pastilky

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně ve složení u léčivého přípravku MUCOSOLVAN, 15 mg, pas.mol.  

 

Pomozte zlepšit očkování pro všechny, stačí nahlásit podezření na nežádoucí účinek

Státní ústav pro kontrolu léčiv zahajuje týdenní kampaň na sociálních sítích, aby podpořil hlášení podezření na nežádoucí účinky po očkování. Šestý ročník kampaně #MedSafetyWeek, která se koná od 1. do 7. listopadu 2021, se věnuje vakcínám. Agentury pro léčivé přípravky celkem ze 64 zemí v této době vyzývají zdravotnické pracovníky, pracovníky národních imunizačních programů i pacienty, jejich pečovatele a rodiny, aby hlásili problémy, které se vyskytly po očkování vakcínami (včetně očkování proti covid-19).  

 

Hlavní body zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 11. – 14. října 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výstupech z pravidelného měsíčního jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).