ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Tysabri a Privigen

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků  Tysabri, 300 mg, inf. cnc. sol. a Privigen, 20 g - 100 mg/ml, inf. sol.   

 

Srpen 2020

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Seminář 13 - Odbor zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly ZP a odborných posudků) - AKTUALIZACE

Téma: Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu distributora, dovozce a zplnomocněného zástupce (opakování semináře č. 7 ze dne 17.8.2020)  

 

Seminář 9 - Sekce registrací (ZRUŠENO)

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata (opakování semináře 8 ze dne 23. 9. 2020)        

 

Seminář 8 - Sekce registrací (ZRUŠENO)

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata      

 

FI září 2020

Farmakoterapeutické informace 9/2020  

 

Seminář 4 - Oddělení koordinace odborných činností - ZMĚNA FORMY SEMINÁŘE - WEBINÁŘ

Téma : Procesy SÚKL ve vztahu k zajištění dostupnosti léčivých přípravků  

 

Seminář 6 - Sekce registrací (Odbor farmakovigilance) - ZMĚNA FORMY SEMINÁŘE - WEBINÁŘ

Téma semináře: Aktuality ve farmakovigilanci (opakování semináře č. 5 ze dne 15.9.2020)  

 

Seminář 5 - Sekce registrací (Odbor farmakovigilance) - ZMĚNA FORMY SEMINÁŘE - WEBINÁŘ

Téma semináře: Aktuality ve farmakovigilanci  

 

Deník - Zdraví: S COVID-19 ustál eRecept zatěžkávací zkoušku

den__k4.png Deník - příloha Zdraví, 27. 8. 2020 | Elektronický recept prošel během koronavirové krize úspěšně velkou zatěžkávací zkouškou a vyzvedávání léků na předpis je od června možné s pouhou občankou v kapce. Celý systém funguje pod Státním ústavem pro kontrolu léčiv, jehož ředitelka Irena Storová se ohlíží za bouřlivým obdobím uplynulých měsíců.  

 

Seminář 10 - Sekce registrací (ZRUŠENO)

Téma: Léčivé přípravky pro moderní terapii - od výzkumu k prvnímu podání člověku                

 

Sdělení SÚKL ze dne 1.9.2020

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Herbapax, sir 1x150ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 7. 2020

Žádost o poskytnutí r ozhodnutí či příkazů SÚKL o správním deliktu či přestupku podle § 39q odst. 1 podle § 39q odst. 1 (kteréhokoli písmene) zákona o veřejném zdravotním pojištění.