ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seznam IPLP k 1.6.2022

Seznam individuálně připravovaných léčivých přípravků a dalších přípravků, jimž je úhrada stanovena opatřením obecné povahy     

 

Prezentace k semináři č. 9 – Sekce cenové a úhradové regulace

Seminář sekce cenové a úhradové regulace – aktuální témata  

 

Rok 2022

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.6.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Informace k zásilkám kontrolovaných léčiv v rámci humanitární pomoci zasílané na Ukrajinu

Státní ústav pro kontrolu léčiv níže sdílí informace poskytnuté ukrajinským ministerstvem zdravotnictví, které upozorňuje na změnu v legislativě týkající se humanitární pomoci.  

 

Detritin 2000

 

Výroční zpráva SÚKL – 2021

Výroční zpráva Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2021.  

 

Melatonin Forte Long

 

Melatonin Day & Night Spray

 

Melatonin Komplex

 

Informační dopis - Sufenta a Rapifen

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se možné závady v jakosti léčivých přípravků Sufenta, 5mcg/ml inj. sol. 5x2ml a Rapifen, 0,5mg/ml  inj. sol. 5x2ml.  

 

Upozornění pro držitele rozhodnutí o registraci na předložení změny informací o přípravku, týkající se délky trvání antikoncepce po ukončení léčby léčivými přípravky s genotoxickým potenciálem

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o aktualizovaném doporučení Non-Clinical Working Party (NcWP) /dříve Safety Working Party (SWP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) ze dne 30. 3. 2023 týkajícím se délky trvání antikoncepce u mužů a žen po ukončení léčby léčivými přípravky s genotoxickým potenciálem v kontextu s podáváním v klinických studiích a s užíváním registrovaných léčivých přípravků:  

 

Aktualizace bezpečnosti vakcín proti covid-19 (květen 2022)

Bezpečnost vakcín registrovaných proti covid-19 je průběžně sledována a veřejnosti jsou pravidelně poskytovány aktualizované informace. V aktualizacích bezpečnosti jsou uvedeny výsledky hodnocení, které provádí zejména Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) na základě všech dostupných údajů. V aktualizaci bezpečnosti jsou uvedeny také informace o hlášených podezřeních na nežádoucí účinky, která jsou součástí hodnocení.