ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Prezentace k semináři č. 10 a 11 – Sekce registrací

Téma: Klinická hodnocení – CTIS – požadavky na dokumentaci, první zkušenosti.    

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku amlodipin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku amlodipin v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 22.-23. března 2022.  

 

Květen 2022

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Abelcet lipid complex - přerušení dodávek

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně nedostupnosti léčivého přípravku ABELCET LIPID COMPLEX.  

 

Základní informace pro prodejce vyhrazených léčivých přípravků

Informace pro prodejce humánních vyhrazených léčivých přípravků.  

 

Prezentace k semináři č. 8 – Sekce registrací

Seminář sekce registrací – aktuální témata  

 

Prezentace k semináři č. 7 – Sekce registrací

Seminář sekce registrací – aktuální témata  

 

Hlavní body zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 16.–19. května 2022

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA na svém zasedání v květnu 2022 doporučil ke schválení devět léčivých přípravků.  

 

Důležitá informace pro žadatele o AZV grantovou podporu

V souvislosti s vypsáním termínu pro předložení žádostí o AZV grantovou podporu dáváme důležité upozornění.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Humira 40 mg - aktualizace ze dne 3.6.2022

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Humira, 40 mg inj. sol. 2x0,4ml.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – ULTIBRO BREEZHALER

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Opičí neštovice (Monkeypox) a dárcovství krve

Doporučení ostatní  

 

Upozornění pro distributory a zprostředkovatele o neshodě s pravidly SDP

Informace o certifikátech o neshodě s pravidly SDP ( Non-compliance report , NCR) vydaných zahraničními autoritami, které mohou znamenat omezení, pozastavení nebo zrušení povolení k distribuci léčivých přípravků. NCR a informace o nich jsou vydávány v souladu s čl. 111 (7) směrnice 2001/83/EC.  

 

Seminář č. 11 - Sekce registrací – Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH)

Téma: Klinická hodnocení – CTIS – požadavky na dokumentaci, první zkušenosti.    

 

Seminář č. 10 - Sekce registrací – Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH)

Téma: Klinická hodnocení – CTIS – požadavky na dokumentaci, první zkušenosti.