ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 8. 2021

Žádost o informace týkající se poskytnutí informací ohledně preskripčního omezení  „L“  u léčivého přípravku Trajenta 5 mg tbl. flm 90xl, ve znění.: „Prosím podrobně uvést všechny úhrady v měsících r.2020 a 2021 podle přiloženého Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění/ viz. Příloha č.2/ V detailu léčivého přípravku uvést údaje platné v konkrétním měsíci a roce 2020 nebo 202I vždy od 1. 1.  a to právní základ úhrady ze zdravotního pojištění?, specializace předepisujícího lékaře? vykazovací limit-preskripční omezení ?,pokud tehdy byly uvedeny Tytéž údaje podle 2/ uvést znovu tak jak jsou platné k dnešnímu dni Pokud během r.2020-202I došlo ke změně v dotazovaných položkách uvedených v bodě 2/,uvést od jakého data ke změně došlo, čeho se týkala a zda změna byla dočasná či je aktuálně stále platná Prosím označit měsíce, v kterých platil vládou vyhlášený nouzový stav ev. jiná omezení MZ ČR např. omezení pohybu osob“  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku ethinylestradiol

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku ethinylestradiol v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 22. - 23. června 2021.  

 

Změna registrace léčivého přípravku Dexamed 8 mg/2 ml injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o přidání nové léčebné indikace pro léčivý přípravek Dexamed, 8 mg/2 ml, inj.sol.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.10.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.9.2021 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Benoxi, 4mg/ml oph.gtt.sol.1x10ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.9.2021

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Milgamma N,  40mg/90mg/0,25mg cps. mol. 100 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Champix

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)  ve spolupráci se společností Pfizer  a Evropskou lékovou agenturou (EMA) by Vás rádi informovali o následujících skutečnostech.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.9.2021

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Champix, tbl. flm. až z úrovně zdravotnických zařízení.   

 

2021

 

Věstník SÚKL 9/2021

Věstník SÚKL 9/2021 zveřejněn 24. 9. 2021  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Inmunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Inmunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 8. 2021

Žádost o informace ve znění „Žádám o zaslání celkového počtu úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti covid-19. Dále prosím o zaslání věku, pohlaví zemřelých osob, jakou vakcínou byli očkováni a zda jim byla aplikována jedna nebo dvě dávky vakcíny. Máte prosím k dispozici i informaci, za jak dlouho po očkování osoby zemřely?“