ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Molnupiravir: EMA zahajuje přezkum podle článku 5(3) nařízení ES 726/2004

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila tento přezkum, aby podpořila možná vnitrostátní rozhodnutí o použití molnupiraviru ještě před jeho registrací.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - VIGIL

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Říjen 2021

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 5.11.2021

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Preductal MR , 35 mg tbl. ret. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - LEUCO-SCINT, 0,18MG RAD KIT 3+3+3

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), ve spolupráci se společností Medi-Radiopharma Kft., Érd, Maďarsko, by Vás chtěl informovat o případných nedostatcích při použití přípravku LEUCO-SCINT týkajících se rychlosti sedimentace krevního vzorku při vyšetření a o možnosti použití metody centrifugace odebrané krve.  

 

Informační dopis - Beovu

Státní ústav pro kontrolu léčiv a společnost Novartis by Vás po dohodě s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky chtěly informovat o následujících skutečnostech.  

 

acitretin - pro pacienty

 

Sdělení SÚKL ze dne 4.11.2021 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Diabetan, spc. 1 IV až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 4.11.2021

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ikametin , 50 mg tbl. flm. 30 II až z úrovně zdravotnických zařízení.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 9. 2021

Žádost týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí Ústavu v anonymizované podobě, kterými byla v roce 2019 či 2020 distributorovi léčivých přípravků či výrobci léčivých přípravků uložena sankce za porušení požadavků stanovených zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, příp. jeho prováděcími právními předpisy  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 10. 2021

  Žadatel požadoval informaci, co vše je třeba přiložit k žádosti na Státní ústav pro kontrolu léčiv o přezkoumání a dále o potvrzení nebo vyloučení možného autoimunitního onemocnění s trvalými vážnými následky po povinném očkování dítěte.  

 

Žádost o rolling-review pro bamlanivimab a etesevimab byla stažena

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ukončila rolling-review (průběžné hodnocení)  bamlanivimabu a etesevimabu, dvou protilátek pro léčbu covid-19 vyvinutých společností Eli Lilly Netherlands BV poté, co společnost informovala agenturu EMA, že z procesu odstupuje.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - GOPTEN

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.