ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Melatonin 5 mg Premium

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Vitamin C

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Vitamin C 25 g/100 ml inf. cnc. sol.  

 

Melatonin Plus

 

Sdělení SÚKL ze dne 31. 8. 2022 (2)

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje léčivého přípravku Simponi, 50mg inj.sol.pep.1X0,5ml .  

 

Sdělení SÚKL ze dne 31. 8. 2022

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje léčivého přípravku Trevicta, 525mg inj.sus.pro.1x2,625ml + 2J.  

 

Informace o výskytu balení léčivých přípravků Keytruda, Enbrel, Simponi, Cosentyx, Humira, Roactemra, Trevicta, Xeplion, Xtandi podezřelých z padělání

SÚKL upozorňuje na výskyt balení léčivých přípravků Keytruda,  25mg/ml inf.cnc.sol., Enbrel, 50mg inj. sol. ,  Simponi, 50mg inj.sol.pep., Cosentyx,  150mg inj.sol., Humira,  40mg inj.sol., Roactemra,  162mg inj.sol.isp., Trevicta, 525mg inj.sus.pro., Xeplion,  150mg inj.sus.pro. a  100mg inj.sus.pro. a Xtandi,  40mg tbl. flm.  podezřelých z padělání.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.9.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - ROVAMYCINE

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Věstník 8/2022

Věstník SÚKL 8/2022 zveřejněn 30. 8. 2022  

 

Call for experts

Evropská lékopisná komise hledá nové odborníky do svých pracovních skupin.   

 

FI září 2021

Farmakoterapeutické informace 9/2022  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29. 8. 2022

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Dobutamin Admeda 250, 250mg/50ml inf.sol.1x50ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Žádosti o změny v označení na obalu nebo PIL, které nesouvisí s SmPC (tzv. změny typu P)

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o aspektech podávání žádostí o změny v označení na obalu nebo PIL, které nesouvisí s SmPC (oznámení dle čl. 61(3) směrnice 2001/83/ES a dle § 35 odst. 5 zákona o léčivech, tzv. změny typu P), včetně procesních rozdílů mezi změnami předkládanými cestou národní a MRP a rozlišení jejich použití v konkrétních případech.  

 

Žádosti o převody registrací léčivých přípravků

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o aspektech podávání žádostí o převody registrací léčivých přípravků včetně informací o rozdílech mezi převody registrací ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o převodu registrace nebo k datu v budoucnu. Uvedené informace platí pro léčivé přípravky registrované národně i MRP/DCP.