ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 28. 3. 2024 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Opdivo, 10mg/ml inf. cnc. sol. 1X10ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.3.2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Imunor, 10mg por. lyo. 4 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku ADACEL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku ADACEL, Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid and Acellular Pertussis Vaccine Adsorbed, Suspension for Injection, výrobce Sanofi Pasteur Limited, Toronto, Ontario, Canada.  

 

Věstník 3/2024

Věstník SÚKL 3/2024 zveřejněn 27. 3. 2024  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2024

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv  

 

Rok 2024

Přehled vydaných publikací zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 26. 3. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Methylrosanilinii chloridi solutio 0,5%, 20g až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Aktualizace pomocného číselníku LIM Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 1. 4. 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje úpravu pomocného číselníku „LIM“ Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Seznam“), s platností od 1. 4. 2024.  

 

Hlavní body zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 18. - 21. března 2024

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA na svém zasedání v březnu 2024 doporučil ke schválení 12 léčivých přípravků.  

 

Synapse Labs Pvt. Ltd: Přezkum (re-examination) potvrzuje pozastavení léků kvůli chybným studiím

Dne 21. března 2024 výbor EMA pro humánní léčivé přípravky (CHMP) potvrdil své doporučení pozastavit nebo neudělit registrace řady generických léčiv testovaných společností Synapse Labs Pvt. Ltd, smluvní výzkumná organizace (CRO) se sídlem v Pune v Indii. Tímto potvrzením je ukončeno opětovné přezkoumání požadované žadateli a držiteli rozhodnutí o registraci pro některé z dotčených léčivých přípravků.  

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 4. 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.