ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

sukls151116/2024

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 5. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se historických verzí souboru Seznam lékáren a současně Seznamu výdejců zdravotnických prostředků, a to za období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2024.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 5. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls89824/2024.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 5. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se doby vyřízení žádosti o povolení k souběžnému dovozu, přehledu o objemu léčivých přípravků v rámci souběžného dovozu, paralelní distribuce a neregistrovaných léčivých přípravků a souvisejících vydaných opatřeních obecné povahy.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.6.2024

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.6.2024. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci.  

 

Metamizol – zahájeno evropské přehodnocení

Státní ústav pro kontrolu léčiv si Vás dovoluje informovat o zahájení evropského přehodnocení.  Přehodnocení je zaměřeno na riziko agranulocytózy a na opatření, jak je minimalizovat.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Hydromorphon Ethypharm Kalceks

SÚKL upozorňuje na výskytu padělku léčivého přípravku Hydromorphon Ethypharm Kalceks, 2mg/ml.  

 

Aktualizace Změnového Nařízení

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o zveřejnění NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/1701, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2008, pokud jde o posuzování změn registrací humánních léčivých přípravků (Změnové Nařízení) . Celé znění Nařízení je možné najít zde: L_202401701CS.000101.fmx.xml (europa.eu) . Účinnost Nařízení je stanovena od 1. 1. 2025.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport 500UI.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 18. 6. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Atomoxetin Accord, 40mg cps. dur. 28 I a Atomoxetin Accord, 10mg cps. dur. 28 I, až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Ředitel/ka Sekce registrací

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ředitel/ka Sekce registrací.   

 

OOP 05-24 Stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků

Opatření obecné povahy 05-24 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků.