ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Blincyto

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Blincyto 38,4mcg.   

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.3.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam IPLP k 1.3.2024

Seznam individuálně připravovaných léčivých přípravků a dalších přípravků, jimž je úhrada stanovena opatřením obecné povahy     

 

Sdělení SÚKL ze dne 29. 2. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Imunor, 10mg por. lyo. 4 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Hlavní body zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 19. - 22. února 2024

Výbor pro humánní léčiva (CHMP) EMA na svém zasedání v únoru 2024 doporučil ke schválení deset léčivých přípravků.  

 

Kontrola distribuce v roce 2023

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce – kontroly distribuce.  

 

Inspektor/ka Oddělení kontroly léčiv České Budějovice

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor/ka Oddělení kontroly léčiv České Budějovice.  

 

Inspektor/ka Oddělení kontroly léčiv Plzeň

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor/ka Oddělení kontroly léčiv Plzeň.  

 

Inspektor/ka Oddělení kontroly léčiv České Budějovice

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor/ka Oddělení kontroly léčiv České Budějovice.  

 

Inspektor/ka Oddělení kontroly léčiv Plzeň

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor/ka Oddělení kontroly léčiv Plzeň.  

 

Posuzovatel/ka – validace v Oddělení validace sekce registrací

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Posuzovatel/ka – validace v Oddělení validace sekce registrací.   

 

Informace o změně praxe Ústavu při posuzování žádostí o stanovení/ změnu/ zrušení MC a/nebo VaPÚ LP/PZLÚ

Ústav informuje o změně praxe při posuzování žádostí o stanovení/ změnu/ zrušení MC a/nebo VaPÚ podaných před nabytím PM předchozího rozhodnutí o zrušení/ stanovení/ změně MC /nebo VaPÚ stejného léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Perjeta

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Perjeta, 420mg inf. cnc. sol. 1X14ml.