ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP ze dne 11.04.2022

SÚKL informuje, že ke dni 11.04.2022 byl na webových stránkách MZ zveřejněn seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka.  

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku Lomexin 600 mg měkké vaginální tobolky, velikost balení 1 vaginální tobolka

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně způsobu výdeje léčivého přípravku Lomexin, 600 mg, vag.cps.mol., velikost balení 1 vaginální tobolka, SÚKL kód 49197. Způsob výdeje velikosti balení 2 vaginální tobolky zůstává nezměněn.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 26. 4. 2022

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Accupro,  5mg tbl. flm. 30,  Accupro, 10 mg tbl. flm. 30 a  Accupro, 20 mg tbl. flm. 30 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Věstník 4/2022

Věstník SÚKL 4/2022 zveřejněn 26. 4. 2022  

 

Actilyse - omezení dodávek

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně omezené dostupnosti léčivého přípravku ACTILYSE.  

 

Závada v jakosti u sirupu Ambrobene: Pacienti mají léčivo jedné z šarží vrátit do lékáren

SÚKL informuje o stahování léčivého přípravku Ambrobene z úrovně pacientů. K tomuto opatření přistoupil držitel rozhodnutí o registraci kvůli závadě v jakosti.   

 

Sdělení SÚKL ze dne 25.4.2022

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ambrobene 15mg/5ml sir. 100ml až z úrovně pacientů.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - FSME-IMMUN

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.4.2022

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje uvedené šarže léčivého přípravku Ambrobene 15mg/5ml sir. 100ml.    

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 5. 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Aspirin Protect

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Aspirin Protect, 100 mg tbl. 30   

 

Rok 2022

 

Změna registrace léčivého přípravku YLPIO 80 mg/2,5 mg tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně možnosti dávkování léčivého přípravku YLPIO, 80 mg/2,5 mg, tbl.nob. dělením tablety pomocí půlící rýhy.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.4.2022

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.4.2022. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.