ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 14. 2. 2023

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Levosimendan Kalceks, 2,5mg/ml inf. cnc. sol. 1X5ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Euvascor - ukončení dodávek

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně ukončení dodávek léčivých přípravků EUVASCOR.  

 

Pseudoefedrin – zahájeno evropské přehodnocení

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) zahájil přehodnocení léčivých přípravků obsahujících účinnou látku pseudoefedrin na základě zaznamenaných případů reverzibilní encefalopatie v zadní cirkulaci (PRES syndrom) a syndromu reverzibilní mozkové vazokonstrikce (RCVS syndrom), rizik ovlivňujících mozkové krevní cévy.  Pseudoefedrin je podáván perorálně v monokomponentních léčivých přípravcích i v kombinovaných léčivých přípravcích k léčbě nasální kongesce (ucpaný nos) způsobené nachlazením, chřipkou nebo alergií.  

 

Norditropin NordiFlex - přerušení dodávek

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně nedostupnosti léčivého přípravku NORDITROPIN NORDIFLEX.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 1. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí vydaných rozhodnutí Ústavu dle zákona č.  551/1991 Sb., o regulaci reklamy, a informací o kontrolách dle toho zákona.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 1. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí informací ohledně léčivého přípravku HYLAK FORTE.    

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - LONQUEX

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Tin-Tec - aktualizace ze dne 8. 2. 2023

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku  Tin-Tec, 0,125mg po. liof. inj. iv. fa. vd. trans. X 5fa.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku hydrochlorothiazid

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace textů v souvislosti s nekonzistentními informacemi v souhrnu údajů o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku hydrochlorothiazid (CMDh Minutes):  

 

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2023

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2023  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - Distrilogi s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Distrilogi s.r.o.   

 

Povolené souběžné dovozy