ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Přehled seminářů v roce 2007

  Státní ústav pro kontrolu léčiv a Česká společnost pro zdravotnickou techniku SÚKL pořádá v roce 2007 níže uvedené semináře. S případnými dotazy se zájemci mohou obracet na uvedenou kontaktní osobu.  

 

Klinické hodnocení

Seminář oddělení klinického hodnocení připravený ve spolupráci s farmaceutickými posuzovateli a inspektory SVP.  

 

Farmakoterapeutické informace

Farmakoterapeutické informace, nezávislý lékový bulletin pro lékaře a farmaceuty, vychází od roku 1996. Je členem Mezinárodní společnosti lékových bulletinů (ISDB). Jeho záměrem je předkládat kvalitní, aktuální a nezávislé odborné informace.  

 

2005

Veřejné zakázky 2005  

 

2006

Veřejné zakázky 2006  

 

2007

 

Obsah Věstníků 2007

 

Lékopisné publikace

Lékopis je základní farmaceutické dílo normativního charakteru, které přispívá k zajištění bezpečných, účinných a jakostních léčiv. Za správnost textů lékopisu odpovídá Lékopisná komise Ministerstva zdravotnictví České republiky, která spolupracuje s Evropskou lékopisnou komisí, jejímž členem je Česká republika od roku 1998.  

 

Co nového na webu

 

Centrální kontakty

 

2002

Zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv v oblasti poskytování informací podávaná v souladu s § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2002.  

 

2003

Zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv v oblasti poskytování informací podávaná v souladu s § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2003.  

 

2004

Zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv v oblasti poskytování informací podávaná v souladu s § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2004.