ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Únor 2008

 

Seminář 6 - Registrace léčiv a farmakovigilance

Téma: Zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejícíh zákonů. Datum: 24.4.2008  

 

Seminář 5 - Sekce dozorových činností

Správná výrobní a správná distribuční praxe – seminář pro výrobce a distributory léčivých přípravků.  

 

Antidepresiva – zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých

Úprava textů doprovázející všechna antidepresiva na doporučení pracovní skupiny pro farmakovigilanci Evropské lékové agentury (PhVWP).   

 

Datové rozhraní SÚKL

Informace pro odbornou veřejnost k datovému rozhraní u Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely SÚKL.  

 

Nový pokyn SÚKL

S platností od 1.3.2008 byla vydána nová verze pokynu REG-70 Žádost o registraci.  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 04/2008

Grafika a tisk Zprávy o činnosti SÚKL 2007  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 03/2008

Komplexní služby v oblasti zpracování mzdového účetnictví  

 

Seminář 4 - Klinické hodnocení

Číslo: 4   Klinické hodnocení – seminář pro lékaře a výzkumníky.   Téma: Klinické hodnocení vs. grantové/výzkumné projekty  

 

2007

 

Návrh datového rozhraní SÚKL

Datové rozhraní SÚKL pro Seznam léčivých přípravků a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k připomínkování.    

 

Výsledky kontrolní akce na tržišti v obci Hřensko

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) provedl dne 21. 2. 2008 ve spolupráci s pracovníky Celního ředitelství Děčín kontrolu na tržišti v obci Hřensko, okr. Děčín.  

 

Výsledky kontrolní akce na tržišti na Božím Daru a v obci Potůčky

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) provedl dne 13. 2. 2008 ve spolupráci s pracovníky kriminální policie Karlovy Vary kontrolu tržiště na Božím Daru a v obci Potůčky, okr. Karlovy Vary.  

 

Veřejná výzva Evropské komise

Evropská komise vydává veřejnou výzvu k návrhu členů Výboru pro moderní terapie  

 

EMEA doporučuje registraci vakcíny proti "ptačí chřipce"

Evropská léková agentura (EMEA) dnes zveřejnila doporučení registrace první prepandemické vakcíny pro humánní použití proti chřipce způsobené virem H5N1.