ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu padělku inzulínových jehel Novofine Needles 31G

SÚKL obdržel informaci od britské kompetentní autority MHRA o výskytu padělku inzulínových jehel Novofine Needles 31G na území Velké Británie.  

 

Březen 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.4.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Nově je zveřejněn rovněž seznam přípravků, které jsou plně hrazené ze zdravotního pojištění bez ohledu na uplatněnou výši obchodní přirážky. Seznam je dostupný ve formátu xls i txt.    

 

Seznam cen původce k 1.4.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 2. čtvrtletí 2009.  

 

Seznam IPLP k 1.4.2009

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.  

 

Věstník SÚKL 3/2009

 

Seminář 4 - Setkání na téma elektronizace agendy

Elektronizace agendy správních řízení o stanovení maximální ceny, výše a podmínek úhrad léčivých přípravků.    

 

Zrušené pokyny SÚKL

Pokyny a formuláře SÚKL zrušené od 1.5.2008.  

 

Doplněk 3 verze 1

Pokyny pro správnou výrobní praxi - Výroba radiofarmak  

 

Sdělení SÚKL ze dne 17.03.2009

Uvolnění léčivého přípravku MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA 20%, inj. 5 x 10 ml k léčebnému používání.  

 

Rychlá výstraha SÚKL ze dne 17.03.2009

Stažení léčivého přípravku PROTHAZIN inj. sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

4. čtvrtletí 2008

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků.  

 

4. čtvrtletí 2008

Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce.  

 

4. čtvrtletí a za celý rok 2008

Spotřeba léčiv v České republice v r. 2009 - Dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv  

 

Výroba léčiv