ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Červen 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Seznam cen původce k 1.7.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 3. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.7.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.7.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  

 

Informace o bezpečnosti inzulinu glargin

Evropská léková agentura (EMEA) zhodnotila čtyři studie sledující možný vztah používáni inzulinu glargin ke vzniku karcinomů. Dosavadní výsledky studií se neshodují a riziko vzniku karcinomů nepotvrzují ani nevylučují. Změna terapie u pacientů léčených inzulinem glargin se nedoporučuje.    

 

Upozornění SÚKL k léčivým přípravkům obsahujícím propofol

Upozornění SÚKL na správný postup při podávání léčivých přípravků obsahujících propofol  

 

Seznam IPLP k 1.7.2009

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.  

 

Věstník SÚKL 6/2009

Věstník SÚKL 6/2009 je publikován 29.6.2009  

 

Upozornění SÚKL ze dne 29.6.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje lékaře na změnu hlášení o použití neregistrovaného léčivého přípravku.  

 

Často kladené otázky k přerušení dodávek přípravků Cerezyme a Fabrazyme

Evropská léková agentura (EMEA) vypracovala doporučení, kteří pacienti by měli mít zajištěn přednostní přístup k přípravkům Cerezyme a Fabrazyme v následujících několika měsících, kdy jsou očekávány výpadky v dodávkách obou přípravků. Výpadek je způsoben problémem v továrně, kde jsou vyráběny účinné látky těchto léků. Doporučení má za cíl zajistit, aby do doby, než společnost plně obnoví dodávky, pacienti, kteří léčbu potřebují nejvíc, nemuseli přerušit užívání přípravků.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.06.2009

Stažení léčivého přípravku CELLCEPT.  

 

KLH-EK-001

Žádost o stanovisko etické komise k provedení klinického hodnocení v České republice - požadavky na předkládanou dokumentaci  

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.06.2009

Stažení léčivého přípravku RENPRESS.  

 

Informace k použitelnosti léčivého přípravku Relenza (zanamivir)

 SÚKL informuje o prodloužení doby použitelnosti léčivého přípravku Relenza z 5 na 7 let.    

 

Varování před výskytem padělků léčivých přípravků Viagra a Cialis

SÚKL varuje před nákupem léčivých přípravků Viagra a Cialis přes Internet.