ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Upozorněn SÚKL ze dne 21.8.2009

Evropská léková agentura aktualizovala doporučení k léčbě přípravkem Cerezyme.    

 

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 17.8.2009

Mimořádná aktualizace Seznamu zahrnuje rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR k přípravkům v odvolacím řízení a opravu technického problému nastavení počítání lhůt u některých správních řízení k maximálním cenám.    

 

Kontrola zdravotnických zařízení v roce 2008

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.8.2009

Informace o přelepení sekundárního obalu u léčivého přípravku IRINOTECAN TEVA.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 10.8.2009

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve druhém čtvrtletí 2009)  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.8.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci července.  

 

FI červenec/srpen 2009

Farmakoterapeutické informace 7,8/2009  

 

2. čtvrtletí 2009

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků.  

 

2. čtvrtletí 2009

Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.8.2009

  Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").    

 

Seznam cen původce k 1.8.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 3. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.8.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data  

 

Červenec 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Shrnutí určené občanům zveřejněné Evropskou komisí

Návrh právního předpisu obsahujícího opatření pro zabránění vstupu léčivých přípravků, které jsou padělané, pokud jde o identifikační údaje a údaje o jejich historii či původu, do legálního dodavatelského řetězce  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.07.2009

Uvolnění léčivého přípravku Loseprazol 10 mg k léčebnému používání.