ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Otázky a odpovědi týkající se vakcíny proti pandemickému viru H1N1

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury vydal doporučení k registraci dvou vakcín proti pandemické chřipce. To znamená, že v okamžiku, kdy jim Evropská komise na základě tohoto doporučení udělí registraci, budou tyto vakcíny v Evropské unii dostupné k použití jako ochrana proti infekci současným pandemickým virem, což pomůže kontrolovat šíření pandemie.  

 

Evropská léková agentura doporučuje registraci dvou H1N1 pandemických vakcín

Evropská léková agentura (EMEA) doporučila Evropské komisi udělit registrace dvěma vakcínám proti pandemické chřipce A (H1N1)  („prasečí chřipka“).  

 

Seminář 9 - Nová metodika stanovení úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv Vás zve na seminář na téma nová metodika stanovení úhrad. Na setkání bude prezentován a diskutován postup Ústavu při stanovení či změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků. Na setkání nebude řešen věcný průběh správního řízení a jiné problémy s tímto spojené.            

 

Informace lékové agentury USA FDA

SÚKL obdržel od lékové agentury USA FDA varování před použitím humánních léčivých přípravků Ipratropium Bromide Inhalation Solution, 0.02% a Albuterol Sulfate Inhalation Solution, 0.083%.   

 

Pověření inspektoři

Inspektoři SÚKL jsou zmocněni pro výkon samostatné kontrolní činnosti.  

 

Informace ke změně sekundárního obalu léčivého přípravku

Tato informace upřesňuje postupy změny sekundárního (vnějšího) obalu léčivého přípravku (tzv. přebalení) po jeho propuštění kvalifikovanou osobou výrobce a stanovit podmínky, za kterých lze přebalení provést.     

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.09.2009

Pozastavení distribuce léčivého přípravku Nurofen pro děti jahoda.  

 

Informace o výskytu padělku přípravku Lexapro

SÚKL obdržel informaci od dánské regulační autority o výskytu padělku léčivého přípravku Lexapro 10 mg   na Filipínách.     

 

Věstník SÚKL 9/2009

Věstník SÚKL 9/2009 zveřejněn 17. 9. 2009.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.09.2009

Informace o chybném registračním čísle u léčivého přípravku OTRIVIN RHINOSTOP.  

 

Informace o výskytu padělku přípravku NovoLin

SÚKL obdržel informaci od dánské regulační autority o výskytu padělku léčivého přípravku NovoLin® suspenze  na Haiti.    

 

Informace SÚKL o harmonizaci předkládání PSUR

Aktualizovaná informace SÚKL pro držitele rozhodnutí o registraci o projektu EU synchronizace předkládání PSUR léčivých přípravků registrovaných národně, MRP a decentralizovanou procedurou. Důvodem změny textu je doplnění informace o aktuálním postupu při předložení změny typu II v projektu EU synchronizace předkládání PSURů v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 427/2008 Sb.  

 

Informace rakouské lékové agentury

SÚKL obdržel od rakouské lékové agentury AGES varování před použitím bylinné směsi SPICE.