ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace SÚKL k léčbě chřipky (antivirotika)

Informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Evropské lékové agentury a Světové zdravotnické organizace zveřejněné SÚKL.  

 

Informace SÚKL k prevenci chřipky (vakcíny)

Informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Evropské lékové agentury zveřejněné SÚKL.  

 

Informace o použití pandemických vakcín u dětí

Evropská léková agentura informuje o použití pandemických vakcín Pandemrix, Focetria a Celvapan u dětí  

 

Seminář 10 – Registrační sekce – oddělení klinického hodnocení

Novinky v oblasti klinických hodnocení    - pro zadavatele, CRO, monitory, kontaktní osoby. OPAKOVÁNÍ semináře, který proběhl 5.11.    

 

Věstník SÚKL 11/2009

Věstník SÚKL 11/2009 zveřejněn 13. 11. 2009.  

 

Upozornění SÚKL k léčivým přípravkům obsahujícím propofol

Státní ústav pro kontrolu léčiv opětovně upozorňuje na správný postup při podávání léčivých přípravků obsahujících propofol    

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2009

Pozastavení distribuce, výdeje a léčebné používání léčivého přípravku Voluven, inf.sol.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 10.11.2009

Uvolnění léčivého přípravku Canesten roztok, drm.sol. k léčebnému používání.  

 

Antipsychotika – riziko zvýšené mortality u starších pacientů s demencí a riziko žilního tromboembolismu

Aktualizace textů doprovázejících léčivé přípravky obsahující antipsychotika  

 

TAMIFLU

Aktualizace Souhrnu údajů o přípravku a Příbalové informace - dávkování Tamiflu u dětí mladších než 1 rok a nouzová příprava perorální suspenze.  

 

Seznam cen původce k 1.11.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 4. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.11.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.11.2009

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2009)    

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.11.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci října.    

 

Legislativní požadavky

 

Pokyny a formuláře