ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 2. 2023

Ústav obdržel žádost o rozhodnutí týkající se zdravotnického prostředku META<>CRILL.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 2. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí informací ohledně datové struktury a nákladů na zřízení lékového záznamu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 2. 2023

Ústav obdržel žádost o informace ohledně uvedení na trh konkrétního zdravotnického prostředku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 2. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se okamžiku, kdy Ústav nabyl podezření na nesprávné zatřízení konkrétního zdravotnického prostředku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 2. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí informace ohledně kontaktování výrobce konkrétního zdravotnického prostředku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 2. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí konkrétního rozhodnutí podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 2. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se řízení o zatřízení zdravotnického prostředku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 2. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se kompetencí Ústavu v oblasti zdravotnických prostředků podle staré právní úpravy.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 2. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se šetření zdravotnického prostředku META<>CRILL.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2023

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 1. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí informací o kontrolách v oblasti lidských tkání a buněk.  

 

Rok 2023

Přehled vydaných publikací zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 10. 3. 2023

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Bromhexin KM,  12mg/ml por. gtt. sol. 30ml  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - TRULICITY

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) , za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Pozastavení registrace léčivého přípravku IPERTROFAN 40

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pozastavení registrace léčivého přípravku IPERTROFAN 40, 40MG, tbl.ent. (reg. č. 87/287/92-C).