ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 01.03.2010

Uvolnění léčivého přípravku Anacid, por.sus. k léčebnému používání.  

 

Kontrola zdravotnických zařízení v roce 2009

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly zdravotnických zařízení  

 

2009

Výroční zpráva o poskytování informací podle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů.  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.3.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").   

 

Datové rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Státní ústav pro kontrolu léčiv předkládá aktualizovanou verzi datového rozhraní k Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely s platností od 26.2.2010.  

 

Upozornění na možná zdravotní rizika spojená s nadměrným používáním fixačního krému Corega Extra silný

Ukončení výroby a distribuce zdravotnického prostředku fixačního krému na zubní náhrady Corega Extra silný s obsahem zinku.    

 

Informace SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o zprovoznění nové služby pro zájemce o získání přehledu lékáren, výrobců a distributorů léčiv a údajů o spotřebách léčivých přípravků v elektronické podobě (formát CSV).  

 

Informace německé lékové agentury

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) obdržel od německé lékové agentury Bavarian Health and Food Safety Authority varování před použitím přípravku Tea Polyphenol, kapsle.    

 

Sdělení SÚKL ze dne 17.02.2010

Uvolnění léčivého přípravku Priorix, inj. pso. lqf., k léčebnému používání.  

 

Seminář 4 – Sekce dozorových činností

Seminář k lékopisné problematice.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2010

Nové číslo informačního zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 16.2.2010.  

 

Věstník SÚKL 2/2010

Věstník SÚKL 1/2010 zveřejněn 15.2.2010  

 

Informace švýcarské lékové agentury

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) obdržel od švýcarské lékové agentury Swissmedic varování před použitím potravinového doplňku Pai You Guo (Slim Capsule).    

 

Hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády

Informace pro lékárny k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.