ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seminář 5 - Oddělení klinického hodnocení

Změna v programu semináře s názvem „ Klinická hodnocení léčiv – zapojení lékáren".  

 

EMA neidentifikovala v souvislosti s používáním vakcíny Rotarix žádná bezpečnostní rizika

Evropská léková agentura (EMA) zveřejnila závěr z mimořádného jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) ke kontaminaci perorálně podávané vakcíny Rotarix - neočekávaná přítomnost nepatogenní virové DNA  v šaržích této vakcíny nepředstavuje riziko pro veřejné zdraví.  

 

Otázky a odpovědi ohledně preventivního stažení šarží léčiv s obsahem klopidogrelu

Evropská léková agentura dokončila hodnocení osmi generických léčiv obsahujících klopidogrel provedené na žádost Evropské komise. Hodnocení následovalo po zjištění pochybení správné výrobní praxe v místě výroby léčivé látky použité v těchto lécích. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Agentury  konstatoval, že jako preventivní opatření je třeba stáhnout z oběhu všechny šarže přípravků, jež obsahují klopidogrel z místa výroby společnosti Glochem Industries Limited ve Visakhapatnamu v Indii.  

 

Informace SÚKL ke stahování některých LP s klopidogrelem

Informace SÚKL k dopadům doporučení CHMP EMA na preventivní stažení vybraných léčivých přípravků obsahujících klopidogrel z úrovně lékáren  

 

Evropská léková agentura doporučuje preventivní stažení šarží léčiv s obsahem klopidogrelu držitele rozhodnutí o registraci Acino Pharma GmbH

Stahování z důvodu nedostatků ve správné výrobní praxi výrobce účinné látky.  

 

Zápis ze schůzky se zástupci asociací ze dne 1.2.2010

Záznam z jednání SÚKL - AIFP - ČAFF - SVOPL ze dne 1.02.2010.  

 

Klopidogrel – interakce s inhibitory protonové pumpy

Evropská léková agentura doporučuje upravit existující varování ohledně společného užívání klopidogrelu a inhibitorů protonové pumpy.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.03.2010

Uvolnění léčivého přípravku Anacid, por.sus. k léčebnému používání.  

 

Věstník SÚKL 3/2010

Věstník SÚKL 3/2010 zveřejněn 22. 3. 2010  

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.03.2010

Evropská komise vydala rozhodnutí o pozastavení uvádění na trh léčivých přípravků obsahujících sibutramin.  

 

Evropská komise vydala rozhodnutí o pozastavení registrace sibutraminu

Registrace přípravků na hubnutí obsahující sibutramin byla pozastavena, a to ve všech zemích Evropské unie.  

 

Čerpání nákladů na zřízení a provoz CÚ a na sběr dat o výdejích léčiv

Informace o finančních nákladech k  4.3.2010 .  

 

4. čtvrtletí a za celý rok 2009

Spotřeba léčiv v České republice v r. 2009 (dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv)