ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Přehledy léčivých přípravků - 2009

Níže uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Data byla převzata z databáze SÚKL. V případě, že se domníváte, že došlo k uvedení nesprávného údaje, obraťte se prosím na tel. 272 185 333, e-mail:  posta@sukl.cz .  

 

DIS-10 verze 1

Oznámení zahájení distribuční činnosti na území ČR / oznámení změny v údajích o distributorovi provýdějící distribuci na základě povolení k distribuci léčivých přípravků vydaného jiným členským státem EU.   

 

Věstník SÚKL 2009

 

Seminář 1 - Sekce dozorových činností

Správná výrobní a správná distribuční praxe – seminář pro výrobce a distributory léčivých přípravků.      

 

Tisková konference 29.1.2009

Spotřeba léčiv v České republice za rok 2008  

 

REG-59 verze 1

Požadavky na registraci přípravků v souvislosti s rizikem přenosu původců zvířecích spongiformních encefalopatií  

 

Doporučení Evropské lékové agentury pro bezpečnější užívání přípravků obsahujících methylfenidát

Evropská léková agentura (EMEA) vydala prohlášení, ve kterém se potvrzuje, že methylfenidát zůstává vhodnou volbou léčby pro děti od šesti let a adolescenty s deficitem pozornosti/ hyperkinetickým syndromem (ADHD, DSM-IV).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 26.01.2009

Pozastavení distribuce léčivého přípravku MEPIVASTESIN inj.sol. 50x1,7ml  

 

Sdělení SÚKL ze dne 26.01.2009

Pozastavení distribuce léčivého přípravku UBISTESIN FORTE inj.sol. 50x1,7ml.  

 

Riziko prodloužení QT intervalu v souvislosti s podáváním léčivého přípravku Fareston (toremifenum)

Evropská léková agentura doporučila nové kontraindikace pro léčivý přípravek Fareston v souvislosti s rizikem prodloužení QT intervalu.  

 

Přehled krevních bank

Přehled zdravotnických zařízení zajišťující činnost krevní banky  

 

Informace o hlášení cen původce

Upozornění SÚKL k procesu hlášení cen původce.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 12.1.2009

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2008).