ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

FI červen 2010

Farmakoterapeutické informace 6/2010  

 

Seminář 6 – Registrační sekce

Změny podle nařízení č. 1234/2008 a pozbytí platnosti registrace (sunset clause).    

 

SLP-8

Zásady postupu při sledování dodržování podmínek správné laboratorní praxe  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.6.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").      

 

Další informace

 

Dokumentace předkládaná žadatelem k vydání stanoviska SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje bližší informace k předkládané dokumentaci pro předkladatele specifických léčebných programů.