ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Výroční zprávy - archiv

 

Avízo SÚKL ze dne 12. 5. 2010

SÚKL a SZÚ informují o správném označení elektronických cigaret  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.05.2010

Stažení přípravku Unguentum Simplex z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.05.2010

Stažení přípravku Zinci oxidi pasta mollis z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 10.05.2010

Stažení léčivého přípravku LANVIS, por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 10.5.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2010).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 07.05.2010

Uvolnění léčivého přípravku SYMBICORT TURBUHALER 200/6, inh. plv. k distribuci a k výdeji.  

 

Seznam cen původce k 1.5.2010

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.5.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.   

 

Sdělení SÚKL ze dne 05.05.2010

Upozornění pro osoby připravující konečnou aplikační formu léčivého přípravku Actilyse.  

 

Duben 2010

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Zvýšené riziko fraktur kostí ve spojení s užíváním některých antidepresiv

PhVWP doporučila začlenění informace o zvýšeném riziku fraktur kostí u pacientů užívajících některá z tricyklických antidepresiv (TCA) nebo antidepresiv ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).  

 

SSRI, venlafaxin, mirtazapin a zvýšené riziko vzniku perzistující plicní hypertenze u novorozenců

PhVWP doporučila začlenit riziko vzniku perzistující plicní hypertenze u novorozenců matek, které užívaly zvláště v pozdním stádiu těhotenství antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (tzv. SSRI), venlafaxin či mirtazapin.  

 

Fluoxetin a riziko vrozených srdečních vad

Aktualizace textů doprovázejících léčivé přípravky obsahující fluoxetin s ohledem na zvýšené riziko výskytu vrozených srdečních vad.  

 

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.5.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Aktualizace Seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci dubna a opravu údajů u přípravků Prevenar 13, Enbrel, Tetanol Pur, Influvac a Simvastatin. Tato aktualizace Seznamu nahrazuje obvyklou pozdější aktualizaci k 5. pracovnímu dni kalendářního měsíce!