ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Prezentace ze semináře č. 3

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádal 22.4.2009 seminář k lékopisné problematice pro lékárníky, výrobce a kontrolní laboratoře.  

 

Prezentace ze semináře č. 2

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádal spolu s Koalicí pro zdraví 10.2.2009 seminář pro pacientské organizace na téma eRecept, Výdej bez lékařského předpisu s omezením, Informační portál pro veřejnost.  

 

Prezentace ze semináře č. 1

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádal 8.4.2009 seminář "Správná výrobní a správná distribuční praxe"   pro výrobce a distributory léčivých přípravků.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.4.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci března.  

 

Prezentace - revize systému úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádal 6.4.2009 pracovní setkání s odbornými lékařskými společnostmi, zdravotními pojišťovnami a asociacemi farmaceutických firem k systému revize úhrad.  

 

Seminář 5 – Sekce dozorových činností – oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance - připomenutí současných požadavků SÚKL  

 

Informace o výskytu padělku inzulínových jehel Novofine Needles 31G

SÚKL obdržel informaci od britské kompetentní autority MHRA o výskytu padělku inzulínových jehel Novofine Needles 31G na území Velké Británie.  

 

Březen 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.4.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Nově je zveřejněn rovněž seznam přípravků, které jsou plně hrazené ze zdravotního pojištění bez ohledu na uplatněnou výši obchodní přirážky. Seznam je dostupný ve formátu xls i txt.    

 

Seznam cen původce k 1.4.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 2. čtvrtletí 2009.  

 

Seznam IPLP k 1.4.2009

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.  

 

Věstník SÚKL 3/2009

 

Seminář 4 - Setkání na téma elektronizace agendy

Elektronizace agendy správních řízení o stanovení maximální ceny, výše a podmínek úhrad léčivých přípravků.    

 

Zrušené pokyny SÚKL

Pokyny a formuláře SÚKL zrušené od 1.5.2008.  

 

Doplněk 3 verze 1

Pokyny pro správnou výrobní praxi - Výroba radiofarmak