ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seminář 1 – Registrační sekce

OPAKOVÁNÍ Semináře 11 ze 17.12.2009. Aplikace Nařízení komise (ES) č. 1234/2008 ze dne 24.11.2008 o posuzování změn -  pro držitele registračních rozhodnutí. Termín konání 12.01.2010.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 10.12.2009

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2009)       

 

Farmakovigilanční zprávy k pandemii

Informace o nežádoucích účincích souvisejících s podáním pandemické vakcíny nebo léků k léčbě pandemické chřipky H1N1.   

 

Prezentace ze semináře č. 8 a č. 10

Novinky v oblasti klinických hodnocení - pro zadavatele, CRO, monitory, kontaktní osoby  

 

Tisková zpráva EMEA ze dne 4.12.2009

Evropská léková agentura informuje o riziku horečky po očkování Pandemrixem u malých dětí.  

 

Otázky a odpovědi

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury přehodnotil údaje o použití druhé dávky pandemické chřipkové vakcíny Pandemrix u dětí ve věku od 6 měsíců do 3 let.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP k 1.12.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci listopadu.       

 

Listopad 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Informace o nežádoucích účincích v EU

Informace o aktuálně nahlášených nežádoucích účincích po podání pandemické vakcíny a léků k léčbě pandemické chřipky H1N1 na území Evropské Unie. Další aktualizované farmakovigilanční zprávy naleznete na webových stránkách Evropské lékové agentury na této adrese: http://www.ema.europa.eu/influenza/updates.html  (dokumenty jsou dostupné v anglickém jazyce)   

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

Informace k 4.12.2009  

 

Informace o nežádoucích účincích v ČR

Informace o aktuálně nahlášených nežádoucích účincích po podání pandemické vakcíny Pandemrix a léků k léčbě pandemické chřipky H1N1 v České republice.  

 

Tisková zpráva Evropské lékové agentury

Evropská léková agentura zveřejňuje první týdenní farmakovigilanční zprávu k pandemii  

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva EMEA k pandemii k 27.11.2009

Tato zpráva byla připravena Evropskou lékovou agenturou za účelem poskytnout informace o vývoji H1N1 pandemie, dále odhad počtu v Evropě distribuovaných a podaných dávek centralizovaně registrovaných vakcín a antivirotik, souhrn nežádoucích účinků nahlášených Agentuře po podání vakcín a antivirotik a ostatní informace o přínosech a rizicích vakcín a antivirotik.